Med kreativ hjælp fra IDna Group har en af Danmarks store industrikoncerner, NKT, sat nyt navn og ny visuel identitet på den globale kabelforretning – NKT Cables.

NKT købte i marts det svensk-schweiziske selskab ABB’s kabelforretning, ABB HV Cables, og det er i forbindelse med dette opkøb, at der nu er udviklet og lanceret et opdateret selskabsnavn, en ny visuel identitet og kommunikation til virksomheden.

Michael Lyng, der er President og CEO i NKT, siger om beslutningen:

– Med det nye selskab er vi klar til at tage en ledende og aktiv del i den globale energitransformation. Det har været vigtigt for os at skabe en identitet, som trækker tråden fra NKT Cables’ lange historik til de nye muligheder, vi får med opkøbet af ABB HV Cables – både for at udleve vores purpose og for at udvikle vores forretning.

Og hos IDna Group – oprindelig grundlagt som Scandinavian Design Lab – har man betydelig erfaring med at arbejde med identitet både strategisk og visuelt.

Historisk NKT-navn
Anne-Mette Højland, der er CEO i IDna Group, siger om opgaven:

– Når vi arbejder med et opkøb eller en fusion, er vi meget optagede af at forene de to virksomheders identiteter i en optimal kombination – altså at vi skaber den identitet, der stiller den nye virksomhed stærkest i det marked, hvori den opererer. Opkøbet af ABB HV Cables betyder selvfølgelig nye ressourcer, kompetencer og løsninger. Men det betyder også meget for den måde, hvorpå virksomheden nu skal se og forstå sig selv: Hvem er vi, og hvorfor er vi her? Det er den opgave vi skal løfte.

IDna Group har i processen bl.a. rådgivet om valg af navn – en særlig udfordring, fordi det tidligere NKT Holding skal splittes op i to selvstændigt børsnoterede selskaber: Dels rengørings-forretningen Nilfisk – og dels kabel-forretningen NKT Cables.

Om navnevalget siger Anne-Mette Højland:

– Vi rådgav NKT Cables til, med opsplitningen af NKT Holding, at tage fuldt ejerskab på NKT-navnet, som stammer helt tilbage fra 1891, da Nordisk Kabel og Trådfabriker blev grundlagt. NKT Cables er allerede et kendt og etableret navn i branchen, og NKT alene uden Cables rummer samtidigt nogle helt andre muligheder fremadrettet. Samtidigt er der her tale om et opkøb – havde det været en fusion, kunne det at gå videre med den ene af virksomhedernes navn have været en anden sag.

Purpose er afgørende
Kernefortællingen for det nye selskab er udviklet på baggrund af nogle helt faste kerneelementer – og hos NKT Cables handler fortællingen bl.a. om, at vi mennesker i en globaliseret og forbundet verden er afhængige af energi.

Hos NKT Cables hedder det således bl.a. på hjemmesiden:

”At NKT we have made it our purpose to bring power to life by helping meet the growing need for energy – and we are determined to do so, not only in a sustainable way but also with a future focus on the next level: The regeneration of our environment.”

Anne-Mette Højland siger:

– Vi oplever, at mange virksomheder er meget optagede af og dygtige til at kommunikere, hvad de laver. Til gengæld er de ofte mindre stærke til at kommunikere hvorfor, de er her, hvad man også kalder deres purpose, og mange har meget svært ved at kommunikere hvordan de gør det særligt – måske fordi de ikke har italesat det. Det interessante er, at netop hvordan de gør det særligt, er det der differentierer dem fra deres konkurrenter og i markedet.

Og den nye visuelle identitet er udviklet på samme baggrund som kernefortællingen, fortæller Malene Jepsen, kreativ chef hos IDna Group.

– Når vi arbejder med visuel identitet, er det aldrig design for designet skyld. Det er vores opgave at formidle virksomhedens identitet i det visuelle sprog. Et sprog, som vi mennesker opfatter 60.000 gange hurtige end skrift og tale, og som derfor er et meget stærkt værktøj, når vi vil kommunikere nye tider for en virksomhed.  

Mød IDna Group her, læs mere om rebrandingen her – og se en film om det nye look her.