1996 var året, hvor alle talte om Internettet og hvor de fleste virksomheder fik erfaringer med brug af informationsteknologien marketingmæssigt set. Medens mange gik på nettet, var det dog de færreste, som gik i krig med multimedia-produktion og udsendelse af f.eks. cd-rom’er med præsentationer, kataloger etc. Og dette selvom godt 95% procent af alle virksomheder og 22% af alle private hjem har en computer med cd-rom drev. Til sammenligning har 60-70% af alle virksomheder og 8-10% af alle private hjem adgang til Internettet i dag!
Der ligger store muligheder i brugen af cd-rom mediet. I det følgende vil jeg give eksempler på muligheder indenfor multimedia, som kan sætte en ekstra dimension på virksomhedens markedsføring og serviceydelser. Og som givet i længden også kan spare virksomheden for en del omkostninger til tryk af brochurer og derudover uddannelse af salgskanal, medarbejdere og forbrugere.

DEN ELEKTRONISKE VIRKSOMHEDSPRæSENTATION
Mange har i dag valgt at have en virksomhedspræsentation på Internettet. Der er grundet overførselstiderne af grafikken en del begrænsninger på, hvad man kan have liggende på nettet. F.eks. kan man ikke have lyd og film liggende, uden at det tager en rum tid først at downloade og derefter køre filmen/lyden.
På en cd-rom-baseret multimedia-præsentation kan man lægge videoklip og lade disse hænge sammen med præsentationen. Lyden kan afspilles hele tiden og kan evt. bruges til at forklare en kompliceret brugssituation. Hvem kunne ikke tænke sig en virksomhedspræsentation, hvor man ved hjælp af musen virtuelt går igennem virksomheden og får præsenteret sit produktionsapparat og ikke mindst sine produkter? Enten som 3-dimensionelle objekter, man kan bevæge rundt og forstørre, eller som små film.
Apple Computer har lavet ét af de mest kendte multimediasystemer, hvor man virtuelt kan gå ind i deres butik på hovedkontoret i Californien. Inde i butikken kan man gå rundt og tage varer op og dreje dem rundt for at undersøge dem nærmere. Altsammen med 3-dimensionelle effekter.
Udover at sende en sådan cd-rom ud til ens målgruppe opsætter flere og flere en informationskiosk i deres reception eller har den med på messer. Fordelen ved en sådan løsning er, at man typisk bevæger sig rundt ved en trykfølsom skærm, hvilket gør betjeningen noget lettere og mindre følsom for fejl. Kiosken, som i dag fås i mange flotte farver og forskelligt design, vil uden tvivl gøre indtrykket af virksomheden mere moderne, og informationskiosker vil være noget vi i fremtiden vil støde på i gadebilledet, i teatrene, i stormagasinerne etc.

TUSINDER AF VARER På EN SKIVE
Det koster i dag fra 4-15 kr. at trykke en cd-rom, afhængig af oplag. Sammenligner man med tryk-prisen for et katalog, er der bestemt penge at spare. Og snakker man fremtidige opdateringer, bliver denne forskel sat i yderligere relief.
På cd-rom’en kan man yderligere arbejde med levende billeder og lyd. Det betyder, at man eksempelvis som virksomhed, udover de informationer man har liggende i et trykt katalog, kan arbejde med små produktfilm, 3-dimensionelle effekter af sine produkter og en betydelig lettere søgeproces end i traditionelle kataloger.
Hvilke muligheder kunne der f.eks. ikke ligge for de store rejsekæder, hvis de i stedet for dyre kataloger kunne have cd’ere med flotte billeder, film fra rejsemålene, hotel-værelse-indretninger, udflugter etc. Og koblede man løsningen sammen med Internettet, kunne man fra sin cd-rom hente dagens tilbud, ikke udsolgte rejser, etc. ned og se disse.
Et af de bedste eksempler på markedet er de forskellige leksika (Lademan, Microsoft etc), hvor man kan “opleve“ sine interesser i en kombination af tale, billeder og små filmklip. Og ikke nok med det kan man også opdatere sit leksikon løbende via Internettet. Ingen tvivl om at denne dimension af oplevelse fungerer helt anderledes end det traditionelt trykte media.

INSTRUKTIONSPROGRAMMER
I stedet for tekniske manualer kan man lægge data som et multimediasystem på en cd-rom. Det betyder i praksis, at man kan lægge forklaringer af teknisk komplicerede ting ned som film eller animeret film, således at man som bruger kan se og opleve, hvad der skal gøres, i stedet for at læse en måske kompliceret forklaring. Det er endvidere muligt at lave dette interaktivt, således at man stiller systemet eventuelle spørgsmål og langsomt indkredser det givne problem. Mercedes i Tyskland har f.eks. i dag en række af deres tekniske manualer på cd-rom. Dette betyder, at Mercedes-værksteder i dag klikker sig frem på en virtuel bil på multimediasystemet, lokaliserer fejlen og får at vide hvad der skal gøres.
Der er uendelig mange muligheder indenfor multimediaudvikling, og vi har kun set et lille udpluk af de muligheder, der eksisterer når man kombinerer lyd, billeder, film og tekst på en lille rund skive.