Retail Internet, Nordens største udbyder af reklamer via e-mail, har indgået samarbejde med NN Markedsdata (tidligere TDC Forlag), der i dag ejer Interessebank Danmark, om muligheden for at sende tilbud ud via Interessebank Danmark.
– Vi satser stort på vores online-services, og vil gerne tilbyde vores medlemmer elektroniske tilbud. Derfor har vi indgået samarbejdet med Retail Internet, som har stor erfaring med online markedsføring, siger direktør hos NN Markeds Henrik Kristiansen.
Interessebank Danmark startede oprindelig som et samarbejde mellem Post Danmark og TDC. Interessebanken fik i løbet af sine første leveår ca. 200.000 medlemmer. Konceptet handlede om at tilbyde medlemmerne gode tilbud og informationer via postale forsendelser, og interessebanken blev så senere udvidet til også at omfatte muligheden for at modtage disse tilbud via e-mail.