Årets “Reklame for Alvor” kampagne tager fat på en af de vigtigste problemstillinger i det danske samfund.
” I min klasse er vi kun fremmede. På skolen er der danskere, men jeg har ikke nogen kontakt, jeg vil gerne, men jeg kender ikke nogen”, siger en ung iransk flygtning.
Det er netop problemet i en nøddeskal. De unge kender ikke hinanden. For de mødes ikke.
Ung til Ung – et projekt under Dansk Flygtningehjælp – forsøger at skabe kontakt mellem unge danskere og unge flygtninge eller familiesammenførte. Rammerne er aktiviteter som de unge selv bestemmer i fællesskab. Den gensidige kon takt bliver skabt gennem aktiviteter som biografture, madklubber, idræt og introduktion til danske ”lege”, som fastelavn eller ”Bjørnen sover” – hvad end der kan være med til gøre danskere danske. Målgruppen er unge frivillige og flygtninge omkring 16-26 år.
Dommerkomiteen, som består af Chefredaktør Tøger Seidenfaden, Politiken, Nyhedsdirektør Lisbeth Knudsen, DR og Nyhedschef Michael Dyrby, TV2, valgte årets projekt i erkendelse af integrationsproblemet, og fordi kampagnen retter sig mod unge mennesker.
– Vi må erkende, at medierne har lettere ved at beskrive problemerne i forbindelse med den manglende integration end ved at beskrive løsninger, siger Michael Dyrby, nyhedschef for TV2.
– Derfor er det også oplagt, at Ung til Ung skal have en kampagne, for projektet kan blive en isbryder.
– Kampagnen skal rette sig mod unge, og det betyder, at reklamerne bliver mere udfordrende og grænseoverskridende end hidtil set, håber jeg. Og så bliver det en kæmpeudfordring for reklamebureauerne at fange de unge. De br uger ikke altid de traditionelle kommunikationsmidler; så derfor skal der kreativitet til, siger Michael Dyrby.
Kampagnen har 3 formål: Den skal være handlingsorienteret mod de frivillige. Den skal nå unge flygtninge og familiesammenførte – og de er svære at få fat i. Og så må den gerne bidrage til en generel holdningsændring.
Det er en stor og vanskelig opgave Reklame for Alvor denne gang har taget på sig, for det er svært at flytte holdninger – endnu sværere at måle. Men som en del af projekt Ung til Ung skal kampagnen mobilisere 300 frivillige over hele landet.
Ung til Ung har i dag ca. 60 frivillige, og afdelinger i København, Esbjerg, Vejle og Thisted.Reklame for Alvor

Reklame for Alvor er et initiativ fra Dansk Marketing Forum, der én gang om året samler hele reklame- og mediebranchens ekspertise. Reklame for Alvor stiller både arbejdskraft, materialer og medieplads gratis til rådighed for en relevant sag.
Kampagnerne har tidligere omhandlet psykisk syge, integration af nydanskere på arbej dspladserne, anoreksi, Læger uden Grænsers ”Hvorfor flygter flygtninge?”, ældres angst for vold og sidste års kampagne for Offerrådgivningerne i Danmark.
Det er altså tredje gang på syv år, at Reklame for Alvor sætter fokus på en problematik, der vedrører nydanskere. Til gengæld har der i perioden ikke været andre kampagner om emnet fra offentlig side – til trods for, at alle er enige om, at der er et stort behov.
Samtlige danske reklamebureauer vil i begyndelsen af september modtage en briefing fra Reklame for Alvor og har derefter 5 uger til at fremstille deres kampagneforslag. Den vindende kampagne offentliggøres i slutningen af oktober 2004.

”Jeg synes kampagnen skal være overraskende og personlig. Det skal ikke være endnu en lalleglad mangfoldighedskampagne, hvor der altid er plads til alle. Jeg er træt af store og tomme ord. De tomme ord skal byttes ud med budskabet om en reel håndsrækning. De skal vide, at vi vil dem! Det er altså hårdt arbejde at lære det danske samfund at kende, især hvis du ik ke kender nogle danskere”.
Sagt af en ung frivillig

”jeg håber det bliver en kampagne, der får folk til at indse, at jeg gerne vil føle mig velkommen i skolen, på gaden og på arbejdsmarkedet. Den skal give et signal om, at jeg kan komme som jeg er, uanset om jeg har briller, hue eller tørklæde på”.
Sagt af en ung flygtning