Jobindex’ forhold til insourcing er meget enkelt. Stort set al markedsføring i gruppen, som ud over Jobindex også rummer Stepstone og Computerworld, håndteres af den 13-medarbejder store marketingafdeling med Berit Egholm i spidsen.

Men selvom det kan lyde ultimativt, så er tilgangen pragmatisk.

– Muligheden for at købe hjælp er hele tiden til stede. Det er et spørgsmål om at have en rimelig fornemmelse for, hvad vi kan selv, og for hvor vi gør os bedst ved at hente eksterne specialister ind. F.eks. er den nye kampagne, som blev lanceret i slutningen af august, udviklet sammen med Marie Mark, Hanne Feldthus og Claus Møllebro, men vi har også tidligere købt hjælp på andre områder, siger Berit Egholm.

Det har egentlig aldrig rigtig været på tale, at bruge bureauer i højere grad.

– Vi havde nogle overvejelser omkring online markedsføringen, men valgte at ansætte vores egne specialister. Det er en del af kulturen i Jobindex. Også på helt andre fagområder har valget været at gøre tingene selv i stedet for at bruge leverandører. Det hænger sammen med, at vi er en ejerledet virksomhed, hvor Kaare Danielsen har meget klare opfattelser af, hvordan han synes tingene skal gøres. Det har han også på markedsføringen, og det er faktisk ikke mere end 5-6 år siden, at der blev oprettet en egentlig marketingafdeling, siger Berit Egholm.

Den pragmatiske tilgang gælder også fremtiden.

– Det kører godt lige nu, og vi synes, at vi kan håndtere opgaven på et tilfredsstillende niveau. Men ingen kan vide, hvordan det ser ud om et par år. Det er et spørgsmål om at være god til at definere, hvad det er for opgaver, vi skal have løst og så tage stilling til, hvordan det sker bedst muligt. Kan vi selv, så gør vi det. Har vi brug for ekstern sparring, så får vi det. Og skulle vi have brug for et mere fast bureausamarbejde, så får vi også det. Men lige nu ser vi ikke et behov for det sidste, siger Berit Egholm.