– En kæde er aldrig stærkere, end det svageste led. Og for at kunderne får det produkt og den købsoplevelse de forventer, er det vigtigt, at alle butikker i en kæde har samme gode standard, fortæller Rikke Binggeli fra ButiksKompagniet.
Butikskompagniet har udviklet et system til evaluering af butikker, og tilbyder en kombination af analysemæssig ekspertise og forretningen set med forbrugernes kritiske øjne.
– Som ansvarlig for en kæde er det næsten umuligt at efterse alle de små detaljer selv. Men detailhandelen er begyndt at få øjnene op for anvendelsen af eksterne kræfter til løbende evalueringer af butikkerne. Derfor har vi lavet ButiksKompagniet og har specialiseret os i at opfylde detailhandlens behov for informationer. Vi sætter os i forbrugerens sted og ser på kædens butikker fra kundens synsvinkel, siger Rikke Binggeli.

BUTIKKENS KARAKTERBOG
Grundlaget for ButiksKompagniets er at hver butik bliver grundigt vurderet på en række nøgleområder. Resultatet af analyserne er en “Karakterbog“ der er en grundig evaluering af alle de forhold, som er afgørende for forbrugerens valg af butik.
Evalueringen omfatter dels generelle forhold i butikkens fysiske fremtræden. Er den bekvemt indrettet, er der ordenligt og rent, er der fyldt varer op, hvordan er prismærkning og skiltning.
Men også personalet kan vurderes. Ledelsen kan få en objektiv bedømmelse af deres synlighed, effektivitet, engagement og andre faktorer der undersøges ved prøvekøb og mystery shopping.
– Ved hver evaluering besøger vi den enkelte butik og indsamler de aftalte data. Personale-delen udføres anonymt – resten foregår efter orientering af butikschef eller personale.
– Herved får ledelsen og de enkelte butikkers medarbejdere et mål for deres daglige arbejde og et incitament til stadig forbedring. Og vi giver mulighed for hurtig reaktion med detaljerede oplysninger om hver eneste butik. Butikkens “Karakterbog“ kan også udformes specielt efter særlige ønsker, fortæller Rikke Binggeli.

HOLDNINGS- OG LOYALITETSUNDERSøGELSER
ButiksKompagniet laver også andre undersøgelser, der alle har til formål at skabe flere loyale kunder.
Blandt andet en kundeundersøgelse der omfatter butikskædens kunder, deres købsvaner og valgkriterier. Men i analysen indgår også kundernes holdninger til den pågældende butik/butikskæde og deres forslag til eventuelle forbedringer.
Alle resultater kan sammenfattes i rapporter, der viser delresultaterne indenfor de enkelte emner, afdelinger/butiksområder, og en sammenligning af de enkelte butikker. Rapporterne indeholder desuden konklusioner, kommentarer og forslag til forbedringer på både butiks-og kædeniveau.
ButiksKompagniet og Rikke Binggeli kan kontaktes på telefon 39 90 44 60.