Mange unge fra folkeskolens ældste klasser med interesse for erhvervsliv, samfund, kommunikation og it vælger i dag den forkerte ungdomsuddannelse – det forsøger kampagnen for hhx at rette op på. Tv-reklamerne kører på TV2 og TV2 Zulu frem til februar næste år.
Endnu er optaget på handelsgymnasiet kun godt en tredjedel af optaget på det almene gymnasium. Det almene gymnasium har hidtil stået som ’det sikre valg’ for folkeskolens afgangselever og deres forældre, og det er den opfattelse, Annette Larsen, sekretariatschef for handelsskolernes forstanderforening, HFI, gerne vil ændre.
-I løbet af de senere år er handelsgymnasiet blevet en meget moderne uddannelse. Vi forbereder de unge til fremtidens arbejdsmarked, både hvad angår indhold og undervisningsmetoder, siger Annette Larsen.
Der er især tre områder, hvor forstanderne mener, at de giver de unge en ekstraordinær god ballast til fremtiden. Handelsgymnasierne er meget internationalt orienterede, undervisningen har stor fokus på it, og så benytter handelsgymnasierne sig af moderne undervisningsformer som arbejde i team, gruppearbejde, temaopgaver og ansvar for egen læring.
Handelsskolerne vil også gøre opmærksom på, at handelsgymnasiet er den bedste forberedelse til mange videregående studier inden for handel, samfundsvidenskab og kommunikation. Og den unge er ikke afskåret fra andre studieretninger – kun hvis den unge går med en ingeniør eller en læge i maven, bør valget nok ikke falde på handelsgymnasiet.
Tv-kampagnen og annoncer benytter humoren til at sætte fokus på det jobmæssige forspring, som handelsskolernes ledere mener, handelsgymnasiet giver de unge.