Blandt brancheforeningerne er der opstået en kamp om at være den brancheforening, som kan hjælpe, vejlede og lave seminarer for ledere og medarbejdere på de nye netbureauer.
IT-Brancheforeningen, Danske Reklamebureauers Brancheforening og Foreningen for Dansk Internet Handel, hedder tre af de foreninger, der kæmper om at repræsentere de nye bureautyper, der er startet med vidt forskellige udgangspunkter. Mange af bureauerne er dog skabt med en fod solidt plantet i reklameverdenen, men det gør det ikke naturligt at være medlem af DRB, Danske Reklamebureauers Brancheforening.
En af de brancheforeninger, som har givet DRB konkurrence er FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel. Foreningens formand, Gert Birnbacher, er ikke bange for konkurrencen, for han er overbevidst om, at netbureauerne vil gå derhen, hvor de ser størst nytte af at være.
– De er allesammen medlem hos os, men det udelukker ikke, at de ikke kan få noget ud af at være medlem af de to andre foreninger. Med al respekt for dem, mener jeg, at FDIH på en lang række fronter overflødiggør de to “gamle“ foreninger, siger han. FDIH er den første virtuelle forening, som hverken har brevpapir, logo på kopperne eller fastansatte organisationsfolk. De politiske organer arbejder også digitalt. Gert Birnbacher mener, at det er FDIH, der som lobbyorganisation på kort tid har fået markeret e-handel centralt på den politiske og offentlige dagsorden.
– Men vi har også startet en hel række nye services og skabt nye tilbud, som mærkeordningerne scansafe, TRUSTe og møderne First Tuesday, hvor startups og venture selskaber kan mødes, siger han.
I øjeblikket vokser FDIH med mellem to-fem nye medlemmer om ugen.

SAMARBEJDE På TVæRS AF ØRESUND
Hos IT-Brancheforeningen understreger foreningens direktør Jakob Lyngsø, at foreningen mest er interesseret i medlemmer, som vil arbejde super professionelt med at lave e-buisness- eller e-commerce løsninger.
– Mange af de nye netbureauer er startet på et tyndt teknisk grundlag, fordi man har lavet lette løsninger, hvor man er kommet på nettet, men ikke har integreret dem med resten af virksomheden. Men hvis du også vil lave de tunge løsninger, som involverer hele virksomheden, så skal man være medlem hos os, for vi kan tilbyde ekspertisen og netværket for den type bureauer, siger han og understreger, at der er også andre grunde til, at netbureauerne bør være medlem af IT-Brancheforeningen.
– Blandt andet har vi et tæt samarbejde med andre IT-virksomheder i form af matchmaking mellem vores medlemmer. Vi repræsenterer også VC’erne (Venture Capital) og det er vigtigt, hvis man vil arbejde med startups. For de virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning i Øresundsregionen har vi lavet IT-Branchen Oresund, som er et initiativ mellem de to landes IT-Brancheforeninger. Ideen er at man omkring Øresundsområdet får opbygget relationer mellem svenske og danske virksomheder. På den måde kan man lave større projekter. Men hvis IT-strategi kun er et lille element af ens forretning eller man kun anser internettet for at være et nyt medie er det unødvendigt at være medlem af IT-Brancheforeningen, siger han.

FORMIDLING AF DET KOMMERCIELLE BUDSKAB
Danske Reklamebureauers Brancheforening, DRB, har hidtil haft den holdning, at det var de bureauer, der lagde hovedvægten på formidling af det kommercielle budskab, som man skulle søge at tiltrække som medlemmer.
– Det hænger sammen med, at det netop er de bureauer, vi umiddelbart har mest at tilbyde, og det er det som er afgørende for et godt og langvarigt samarbejdsforhold, siger Finn Kern, direktør i DRB.
DRB har netop nedsat en strategigruppe, som skal se på den fremtidige politik på det område. Finn Kern understreger, at der nok vil ske nogle justeringer, men grundholdningen vil i fremtiden være den samme.
– I øjeblikket er der mange tilbud om medlemskab af foreninger, og det er mit indtryk, at mange dækker sig ind gennem medlemskab flere steder. Der er tale om vidt forskellige tilbud fra de forskellige foreninger. Vi er dog de eneste som fokuserer på formidlingen af det kommercielle budskab og i øvrigt kan tilbyde alle de services, der knytter sig til det begreb. I fremtiden tror jeg, at netbureauerne vil være medlemmer af to-tre forskellige foreninger. DRB vil sikkert være en af dem, siger Finn Kern.