– Når man overhovedet kommer i tanker om et reklamebureau, er det jo fordi, man synes det laver noget ordentligt. Men om man så vælger at arbejde sammen med det pågældende bureau – det skyldes i meget høj grad personlige relationer. Jeg tror aldrig, jeg kunne arbejde sammen med et bureau, som jeg slet ikke svingede med – uanset om det var fantastisk dygtige folk.
Sådan siger marketingchef Berit Møller, Abba Seafood. Virksomheden har gennem en del år samarbejdet med DMB&B, men det var Nørgård Mikkelsen, der stod for forårets sildekampagne.
– I tidernes morgen valgte vi DMB&B ud fra en bureaukonkurrence, og siden har det været vores allround-bureau. Som vi også benyttede, da vi skulle lancere vores nye børneprodukt, Havgufferne. Men fordi vi har samarbejdet så længe, føler vi efterhånden, at vi kender alle facetter. Og da vi så skulle i gang med en ny kampagne for sild her i foråret, valgte vi at lade et andet bureau stå for den. Simpelthen fordi vi i den aktuelle situation trængte til nye øjne på tingene, fortæller Berit Møller.
Når det netop blev Nørgård Mikkelsen, der kom til at levere de nye øjne, skyldes det primært personlige relationer.

KENDTE BUREAUET
– Vi kendte bureauet via Fiskebranchens kampagne, da vi jo selv er en del af branchen, forklarer Berit Møller.
Hun mener, at forholdet mellem kunde og reklamebureau på mange måder er et ganske almindeligt kunde-leverandør forhold, hvor man som kunde kigger på pris, på kvalitet og på sammenhængen mellem de to størrelser.
– Men samtidig er der noget andet og mere i forholdet til ens reklamebureau end i forholdet til leverandøren af de 200.000 blå plasticspande. Det ligner mere et ansættelsesforhold, fordi bureauet kommer tættere på virksomheden. Og derfor er det vigtigt, at man er på bølgelængde med medarbejderne på bureauet, understreger Berit Møller.
– Bureaukonkurrencer er derfor kun noget, man gennemfører, hvis man er i tvivl. Hvis man for eksempel har tre bureauer, der er lige godt kvalificeret, og hvor kemien er lige god. For bureaukonkurrencer er både godt og skidt. Man får selvfølgelig testet bureauerne, men på den anden side kan de jo investere meget energi i konkurrencen og så slappe af, når de har vundet budgettet. Det er vist meget almindeligt.
– Og i sidste ende er det altid et spørgsmål om tillid. Hvis man ikke har tillid til et reklamebureau, kan man aldrig etablere et godt samarbejde, fastslår Berit Møller.

MIDT I KONKURRENCEN
– Man kan ikke vinde en bureaukonkurrence på kemi alene. Men man kan heller ikke vinde, uden der er god kemi, fastslår planlægningschef Carsten Tirsbæk, BRF kredit.
BRF har meget dugfriske erfaringer med bureauvalg. Så dugfriske, at afgørelsen endnu ikke er truffet i den konkurrence, der skal munde ud i valget af et nyt reklamebureau. Eller en fortsættelse af samarbejdet med det hidtidige bureau, Bergsøe 2, som også deltager i konkurrencen.
– Konkurrencen har givet os et indtryk af den måde, bureauerne arbejder på og deres engagement. Ligesom vi via konkurrencen får testet bureuerne på en lang række parametre, der alle er meget væsentlige for os, fortæller Carsten Tirsbæk.
Hovedopgaven for de tre deltagende bureauer er at skabe en selvstændig og markant profil for BRF kredit, og bureauerne fik i udgangspunktet en grundig mundtlig briefing samt et omfattende skriftligt materiale at arbejde ud fra. BRF kredit betaler således de medvirkende bureauer for at deltage.
– Vi stillede desuden som betingelse, at de mennesker fra bureuet, der deltager i konkurrencen, er de samme, som vi i givet fald ville komme til at arbejde sammen med i det daglige, siger Carsten Tirsbæk.

GENNEM TRAGTEN
De deltagende bureauer blev valgt ud fra tragt-metoden. Først kiggede BRF kredit på rigtigt mange bureauer, som blev undersøgt på forskellige parametre. Ud over strategisk kompetence, kreativitet o.s.v. var der også tale om konkrete kriterier som beliggenhed, størrelse, ejerforhold, soliditet – og ikke mindst eksisterende samarbejdspartnere. Det sorterede i sig selv en del bureauer fra. Resultatet var en liste på en halv snes bureauer, som BRF tog rundt og besøgte, og efter denne præsentation var der tre tilbage, som blev indbudt til konkurrencen. Plus Bergsøe 2.
– Når vi udskrev konkurrencen var det ikke på grund af utilfredshed med bureauets indsats. Men simpelthen fordi vi gennem de seneste to år har været gennem så omfattende ændringer, at vi næsten fremstår som en helt ny virksomhed. Derfor ønskede vi at viske tavlen ren, forklarer Carsten Tirsbæk.
Han mener, at man netop via en konkurrence får indtryk af, hvordan man vil kunne samarbejde med bureauet i det daglige.
– For ud over de store, spændende mere imageorienterede opgaver vil der jo også være rutinetingene. Den grå hverdag. Og gennem denne konkurrence får vi bestemt indtryk af, hvordan bureauerne vil tackle den, pointerer Carsten Tirsbæk, som oplyser, at afgørelsen vil falde efter en allround vurdering af bureauernes indsats. Han betoner desuden, at BRF har brugt rigtig meget tid på konkurrencen.
– Som kunde skal man gøre sig klart, at det arbejde, man selv lægger i briefingen, er meget afgørende for resultaterne. Skal man have noget ud af at kaste sig ud i en bureaukonkurrence, kræver det en meget stor indsats også i de indledende faser. Jo grundigere, man briefer bureauerne, des bedre bliver de i stand til at løse opgaven. Og de bureauer, som deltager i denne konkurrence, har alle gjort en fantastisk indsats, siger Carsten Tirsbæk.