Berlin, London og Barcelona satser kreativt – det bør København også gøre. Og der skal udvikles en erhvervspolitik for de kreative brancher, der kan supplere de eksisterende kunstneriske og kulturelle politikker. Erhvervspolitikker, der tager højde for branchernes særlige arbejdsgange og vilkår.
Dette er blot et par af de anbefalinger en ny CBS-rapport kommer med i forbindelse med en analyse af de københavnske kreative erhverv.
– Det er på høje tid, at København lærer af de andre storbyers erfaringer og iværksætter en strategi for byens kreative potentiale. Det drejer sig ikke bare om arbejdspladser og omsætning, men også om den værdi de kreative brancher tilfører andre erhverv, og den tiltrækning de har på de højtuddannede og på at få international arbejdskraft til byen, siger rapportens forfattere. Rapporten kan downloades på cbs.dk MSOL