MAPP Centret har gennem de seneste otte år gennemført en lang række forskningsbaserede undersøgelser af markedsforholdene på de vigtigste markeder for danske fødevarevirksomheder. Igennem disse undersøgelser har MAPP Centret (Center for Markedsovervågning, – vurdering og – bearbejdning til fødevareindustrien) identificeret en lang række markedskrav i relation til forbrugerne og detailhandelen, som er relevante for danske fødevarevirksomheder. Disse markedskrav har været udgangspunktet for en undersøgelse af, hvilke kompetencer i virksomhederne, der efter virksomhedernes egne opfattelser er nødvendige for at opfylde disse krav.
Undersøgelsen viser, at følgende kompetencer opfattes som de mest centrale kompetencer i forbindelse med opfyldelsen af de mest centrale krav :

1) Produktudvikling
2) Kunderelationer
3) Tilpasningsevne/fleksibilitet
4) Strategi
5) Markedsanalysekompetence.

Undersøgelsen er foreløbigt afrapporteret i working paper no 64 (December 1999), udarbejdet af Bjarne H. Jensen og Hanne Harmsen. Et yderligere working paper (no 65) er stillet i udsigt og vil beskæftige sig med, hvordan succesfulde danske fødevarevirksomheder har struktureret disse kompetencer.
Yderligere 4 working papers er udsendt i december/januar. Det drejer sig bl.a. om en analyse af østeuropæiske detaillisters og grossisters indkøbsadfærd, der på nogle områder adskiller sig fra vesteuropæiske detaillisters og grossisters indkøbsadfærd. Det pågældende working paper er udarbejdet af Lars Esbjerg og Hans Skytte. Et andet working paper (no 67) beskæftiger sig med opfattelsen af forskellige fødevarer blandt grønlændere i Danmark, der repræsenterer to forskellige kulturer (den oprindeligt grønlandske og den danske). Dette working paper er udarbejdet af Søren Askegaard og Dannie Kjeldgård (SDU Odense) og Eric J. Arnould, University of Nebraska, Lincoln.
I working paper no 68 diskuterer Lars Esbjerg konsekvenser af brugen af IT i detailhandler-leverandør relationer og i working paper no 70 peger Tino Bech-Larsen på frugt og grøntsagsafdelingens indflydelse på forbrugernes opfattelse af de forskellige butikskæder.

KONFERENCE OM PRODUKTINNOVATION OG GENTEKNOLOGI
To gange om året afholder MAPP en forskningskonference. Den første konference i år blev afholdt på Hotel Kongebrogaarden den 20. og 21. marts, hvor den første dag var en egentlig forskningsdag, og den anden mere praktisk betonet, som også virksomheder og organisationer kan have udbytte af at deltage i.
På konferencens anden dag samledes opmærksomheden om emnerne: produktinnovation, mærker og genteknologi med indlæg fra Peter Leathwood, Nestlé Research Centre, Lausanne, Schweiz, professor Carsten Stig Poulsen (Kvalitetsmærkning fra et forbrugersynspunkt), Tino Bech-Larsen (Køb af økologiske fødevarer i Danmark og Tyskland), Lone Bredahl (Forbrugerholdninger til genmodificerede fødevarer), Joachim Scholderer (Consumer reactions to different types af information on genetic engineering in food production). Professor Klaus. G. Grunert afsluttede konferencen med at fortælle om resultater fra en nordisk undersøgelse om forbrugeraccept af fødevarer produceret ved hjælp af forskellige anvendelser af genteknologi.