Konkurrencerådet har i dag fastslået, at Post Danmark ikke har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for distribution af adresseløse forsendelser ved at dumpe sine priser.
Post Danmark løb tidligere på året med en stor del af den uddeling af tilbudsreklamer, som Søndagsavisen’s distributionsselskab Forbrugerkontakt i en årrække har siddet på.
Hos Konkurrencerådet blev klagen fra det Søndagsavisen-ejede distributionsselskab Forbruger-Kontakt delt op i to, og på et møde sidst i september gik sejren i sagens første halvleg til Søndagsavisen. På dette møde slog Konkurrencerådet fast, at Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling på markedet ved at forskelsbehandle kunderne. Formålet hermed var at tage Forbruger-Kontakts kunder.
Men da rådet fandt, at klagen over urimeligt lave priser krævede en mere dybdegående analyse, blev den derfor ikke behandlet på det første møde.
Konkurrencerådets undersøgelser har vist, “at Post Danmarks gennemsnitlige priser hverken i 2003 eller første halvår af 2004 har ligget under de omkostninger, der er forbundet med at distribuere de adresseløse forsendelser.”
der nærmere dokumenterer, hvordan omkostningerne fordeler sig i distributionen.
Kilde: Børsen Online