De fleste kender det. Man er i gang med en opgave og er lige inde på en hjemmeside for at finde nogle informationer. Men man skal bruge lige så meget tid på at klikke pop-up’er eller pop-under’e væk som på at søge de informationer, man har brug for.
Det er i situationer som dem, at man kan få stærke tvivl om, hvorvidt internettet overhovedet har potentialet til at være et godt markedsførings-medie som bærer af annoncer. Når man er i en arbejdsproces kan irritations-momentet ved anmassende annoncer være endnu større end f.eks. reklamer på tv.
Country manager Jens Storm Lernø, MSN, har dog fortsat en stor tro på nettets muligheder som markedsførings-medie. Måske ikke overraskende. Men han erkender risikoen for at irritere og at det derfor er en opgave at stimulere til den rigtige brug af nettet, hvis det ska l have en lys fremtid.
Derfor har MSN kastet ressourcer ind i forskellige initiativer, der tager sigte på at stimulere annoncører og bureauer til at anvende nettet rigtigt, og det seneste har handlet om kreativitet. Dels i et seminar og dels i en ny pris, som bliver præsenteret kort inde i det nye år. Prisen har hidtil kørt i USA under navnet MSN Emmessennys, og nu bliver den så bragt til Europa.
I begyndelsen af 2005 vil MSN henvende sig til den danske bureau-branche for at invitere dem til at deltage. Der bliver tale om at konkurrere mod andre europæiske deltagere, men MSN i Danmark vil spille en særdeles aktiv rolle i at bringe danske bureauer ind i konkurrencen.
– Vi vil hjælpe så godt vi overhovedet kan, fordi vi meget gerne vil se et dansk bureau vinde prisen, siger Jens Storm Lernø.
Det helt centrale fokus handler dog om at udvikle nettet som annoncemedie.
– Der er en hårfin grænse mellem hvornår annoncering på nettet er ok og hvornår det irriterer. Det kan skifte fra portal til portal, men vi har brug for de kreative og reklamebranchen til at analysere sig ind til forbrugerne og udvikle kommunikation og koncepter, der kan balancere rigtigt. Vi vil meget gerne hjælpe, men vi skal helst have de kreative i gang, siger Jens Storm Lernø. Han fortæller samtidig, at MSN for flere år siden har stoppet brugen af pop-ups.

Teknologisk udvikling

Men også den teknologiske udvikling kan afbøde irritationsmomenter, og Jens Lernø fremhæver, at der allerede i dag er mange muligheder.
– Men grundlæggende er nettet kun lige ved at folde sig ud. Hvor man let kan se de fleste andre mediers begrænsninger, så er der stort set ingen på nettet, som vil folde sig mere og mere ud, og vi er vel egentlig kun i den fase, der kan kaldes for afslutningen på begyndelsen, siger Jens Lernø.
Relevans er et helt centralt ord – både for kreativiteten og for den teknologiske udvikling – og her fremhæver Jens Lernø muligheder for eksempelvis målgrupper og tidsstyring.
– Vi har en million brugere, som kan sorteres efter bruger-profiler. D esuden er der også tidspunkter af dagen, der er bedre end andre – både til markedsføring som sådan samt til specifikke produkter. Nettet er et medie, som i modsætning til andre medier bruges igennem hele dagen. Men hvis man lige er inde og ordne en mail med noget familie om morgenen på vej til arbejde, så er det nok ikke noget godt tidspunkt til markedsføring. Øl er nok heller ikke et godt produkt kl. 7 om morgenen for at nævne et andet eksempel, siger Jens Storm Lernø.
Han ser nettet som et supplements-medie – ikke som et alternativ til f.eks. tv. Men nettet lider lige som andre medier under manglende evne til at tænke kreativiteten ind på hvert enkelt medies præmis.
– Det er efterhånden lykkedes at få nettet som en fast del af budgettet, og det er velbegrundet. Vi har analyser, der viser, at effekten falder i takt med investeringen på tv. Den sidste krone får du ikke lige så meget ud af som den første, og på et tidspunkt vil man kunne få meget mere ud af kronen ved at investere den i andre medier. Men samti dig er det vigtigt, at man kreativt finder den rette kobling til den øvrige markedsføring, siger Jens Storm Lernø.
Han bruger i øvrigt selv udtrykket digital markedsføring frem for eksempelvis banner-annoncer, fordi MSN reelt arbejder meget bredere end blot det at sælge banner-annoncer. Markedsførings-indtægter kan også genereres gennem f.eks. partnerskaber, hvor man bevæger sig ud i en zone der ligger mellem redaktionelt og kommercielt indhold.
MSN får 90 pct. af sine indtægter fra digital markedsføring og 10 pct. fra brugerbetaling – en fordeling, der nok vil forskubbe sig med årene. Det er først og fremmest MSNs kommunikations-produkter som musik-køb, hotmail-service, dialog-medie og søge-maskiner – hvor der kommer en helt ny i begyndelsen af næste år – der driver trafikken ind til MSN. I Danmark har man 849.000 aktive brugere af hotmails og over 1 million brugere af Messenger, hvor der sendes over 1 milliard beskeder om måneden. Det er dobbelt så meget som antallet af SMS’er.
MSN har 4000 ansatte på verde nsplan – heraf 17 i Danmark – og gav overskud for første gang sidste år. I år ventes der også sorte tal på bundlinjen.