Dansk kunst, film, musik, litteratur, teater, video, software, radio og tv står tilsammen for hele 7 pct. af værditilvæksten i Danmark. Det viser en analyse fra Copenhagen business School (CBS).
Analysen viser entydigt, at de ophavsrets-baserede brancher spiller en afgørende rolle for Danmarks økonomiske vækst i fremtiden. De tre ophavsretsselskaber COPY-DAN, Gramex og KODA har på den baggrund taget initiativ til en stort anlagt konference på onsdag den 26. april 2006, på Dansk Design Center, hvor bl.a. kulturminister Brian Mikkelsen, tidligere formand og direktør for Novo Nordisk Mads Øvlisen og Tor Nørretranders samt en række kunstnere vil drøfte både rapportens konklusioner og udviklingspotentialet inden for de ophavsretslige brancher.

Rapporten fra CBS fastslår fx, at den mest imponerende værdiskabelse ”sker i de ophavsretsbaserede brancher. Disse brancher udgør kun 3-4 pct. af det danske erhvervsliv, men står for 5 pct. af dansk erhvervslivs omsætning og 7 pct. af værditilvæksten – værdiskabelsen inden for disse brancher er således det dobbelte af, hvad dansk erhvervsliv i gennemsnit formår”.

På vegne af de tre organisationer siger COPY-DAN s direktør Litten Hansen: ”Rapporten er meget opsigtsvækkende. Den viser, at kunst, viden og underholdning udgør et betydeligt økonomisk vækstpotentiale for Danmark, og at det er vigtigt at værne om ophavsretten til dansk kultur. Derfor er vi også glade for, at kulturministeren har taget imod vores invitation til at drøfte rapportens konklusioner.