Tallet for kvinder, der har henvendt sig til Teknologisk Innovation med gode idéer til egen virksomhed er steget fra 12% i efteråret til 18,8% i år.
– Udviklingen er positiv, og jeg tror det er en kombination af den naturlige udvikling, og så vores tiltag i forbindelse med at få flere kvinder til at starte op som selvstændige, siger webredaktør Helle Nørgaard fra Teknologisk Innovation.
Helle Nørgaard mener ikke at det skyldes IT-forskrækkelse, at der ikke findes flere kvindelige igangsættere indenfor faget.
– IT-forskrækkelsen er ikke så væsenlig mere, barrierene for at starte op som selvstændig inden for IT-branchen, er de samme som gør sig gældende for alle andre brancher, fastslår hun. En af de største barriere er, ifølge Helle Nørgaard, manglende selvtillid, hvor kvinder i modsætning til mænd, ofte tror, at de for eksempel skal kunne programmere for at få et lederjob inden for IT. Og så er den “gode“ gamle fordeling rent uddannelsesmæssigt også stadig gældende, hvor ingeniørstudiet og andre maskulint dominerede uddannelsessteder stadig står og sukker efter at få flere kvinder ind.
– En anden barriere er, at kvinder generelt ikke har de samme visioner som mænd, siger Helle Nørgaard. De tænker i det nære, og istedet for at blæse tingene op og gøre en forskel, ved for eksempel at skabe arbejdsplader og tænke “store visionære tanker“, tænker kvinderne mere på at kunne forsørge deres familie m.v..
Netværk, eller manglen på samme, er også med til at gøre det svært for kvinder at være innovative.
– Igen er det den manglende selvtillid der spiller ind, siger Helle Nørgaard. For der skal selvtillid til, for at skabe eller være en del af et netværk, og mange selvstændige kvinder knækker rent faktisk nakken på ikke at være en del af et netværk.
MORGENDAGENS HELTINDER
Men der er hjælp at hente for kvinder, der ønsker at være selvstændige. Teknologisk Innovation har netop afholdt en kick-off konference, der satte fokus på “Morgendagens heltinder“, kvinder der har formået at skabe bæredygtige, innovative virksomheder. Konferencen var første skud på stammen af aktiviteter og delprojekter, der skal være med til at hjælpe innovative kvinder endnu bedre på vej. Efter konferencen er “Morgendagens Forum“ startet op, som en udviklingsplatform for potentielle kvindelige innovatører, og et netværk for udveksling af viden og erfaring mellem erfarne kvindelige innovatører og Morgendagens Heltinder.

WEBGRRLS
Helle Nørgaard er også “kvinden bag“ et internetbaseret netværk med navnet Webgrrls. Webgrrls har eksisteret siden 1996, og her mødtes kræfterne bag firmaet Playscape Research, hinanden.
Bettina Lamm og Marie Christensen startede deres firma op i oktober sidste år, og firmaet er lige nu igang med at udvikle et computerspil med navnet Morgana.
– Marie og jeg mødte hinanden på Webgrrls, og har udover hinanden mødt mange spændende mennesker på portalen, der i dag udgør vores meget vigtige netværk, siger Bettina Lamm.
Begge piger er studerende, Bettina studerer PHD om virtuelle rum og Marie læser cand.com. på RUC, samtidig med at hun underviser på medie koordinatorskolen. Og de har ikke, ifølge Bettina Lamm, følt nogle nævnværdige barriere for opstart af egen virksomhed.
– Alt blev selvfølgelig undersøgt enormt grundigt, før vi startede op, siger Bettina Lamm. Men selvtilliden har ihvertfald aldrig fejlet noget, for det her er noget der virkelig interesserer os, derfor var det også bare at gå igang, siger hun. – Men det er vigtigt for os, at det her projekt ikke løber ud af hænderne på os, derfor har vi også behov for at holde det lidt inde til kroppen, og har som konsekvens sagt nej til nogle tilbud, der måske handlede mere om hurtig profit end visioner, tilføjer hun.
Morgana er et spil uden konkurrencer, der handler om at udforske landskabet via en rejse baseret på de 4 elementer. Projektet er indtil videre blevet støttet af EU og Kulturministeriet, og målet er at spillet kommer på markedet om halvandet års tid.
– Vi har visioner for Playscape Research, og håber at vi med tiden kan hellige os vores virksomhed et hundrede procent, siger Bettina Lamm. Men vi skal have mere kapital tilført inden vi kan komme på markedet, og søger eventuelt også en samarbejdspartner, men det skal være én der føler det samme for det her, som vi gør, understreger hun.

(foto af Helle Nørgaard i Foto mf15)