Ifølge Århuskonventionen, der blev vedtaget af 34 landes miljøministre i 1998, og siden ratificeret til dansk lov i 2000, har borgerne ret til at blive informeret og ikke mindst hørt i miljøanliggender.
Det er det budskab Miljøstyrelsen nu går ud med i en landsdækkende kampagne, hvor Miljøstyrelsens direktør, den tidligere folketingsmand, SF’eren Steen Gade, giver budskabet et menneskeligt ansigt.
– Vi har valgt at gå ud med en kampagne, da vi mener at have en oplagt mulighed for at give Århuskonventionen ånd. Det vil sige, vi ser meget gerne at befolkningen udnytter deres mulighed for at blande sig i miljøanliggender, siger kommunikationsmedarbejder Ida Larsen fra Miljøstyrelsen.
– Ikke dermed sagt, at folk kan bestemme mere, men de har nu chancen for at blive hørt, og det vil give debatten en dynamik, der er sund for samfundsudviklingen, pointerer hun.
Hos Bysted Hovedkvarteret, der står bag kampagnen, har man delt modtagerne af budskabet op i tre målgrupper. Embedsmænd og politikere, organisationer og foreninger, samt almindelige borgere, og her især dem, der har en konkret sag.
– Det er vigtigt i denne her sag at påvirke embedsmænds og politikernes adfærd, da det er dem, der skal informere borgerne om de konkrete sager. De skal have ind på rygmarven, at det, ifølge Århuskonventionen, ikke er nok bare at sætte en lille notits på bagsiden af den lokale avis, hvis de f.eks. planlægger at bygge et nyt butikscenter. Men at myndighederne har ansvaret for, at borgerne bliver indraget i de forskellige sager, fortæller senior rådgiver Bo Søby Kristensen fra Bysted HQ
– Med hensyn til borgerne skal de vide, at de ikke bare har ret til, men at man meget gerne ser, at de deltager i debatten om de miljømæssige anliggender, der kan komme til at berøre dem.

ER MILJøBESLUTNINGER NOGET GYLLE?
Og det gør Bysted HQ via annoncer og fliers, hvor Steen Gade’s venlige ansigt skal få et ikke helt let tilgængeligt emne ned på jorden og i øjenhøjde, bl.a. med teksten “Er miljøbeslutninger noget gylle? Sig din mening og få renset luften..“
Fliers vil de blive sendt ud om konkrete sager med opfordring til borgerne om, at de skal sige deres mening, samt komme med forslag.
Et andet vigtigt element i kampagnen er pressearbejdet, der vil tage udgangspunkt i landsdækkende telefoninterviews, der skal fastlægge om borgerne kender deres rettigheder med hensyn til miljøanliggender. Der vil også blive ringet til 14 amter, hvor de vil blive spurgt, om borgerne har benyttet sig af deres ret i forbindelse med konkrete sager.
Internettet er et andet og vigtigt element i informationsarbejdet. Her kan borgerne finde råd og vejledning.
– Det er jo ikke helt let gennemskueligt for almindelige borgere at finde rundt i lov-junglen, erkender Bo Søby Kristensen. Derfor er internettet også en vigtig del af informationsarbejdet. Hvis du f.eks. ved, at din kommune planlægger at anlægge et butikscenter i nærheden af dig, og du gerne vil blive hørt, men ikke helt ved hvordan, kan du via nettet finde råd og vejledning i, hvordan du skal gøre.
Bo Søby Kristensen, der selv har en fortid som informationschef i Frederiksborg Amt, ser i øvrigt meget positivt på den udvikling, der er ved at ske hos de offentlige myndigheder.
– Kommunikationen overfor borgerne er blevet skærpet over de seneste år. Og kampagnen for Miljøstyrelsen er bare endnu et eksempel på en meget positiv udvikling. Det offentlige har brug for borgerne og omvendt, og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi vil komme til at se mange flere af den slags kampagner i fremtiden, tilføjer han.