De danske dagblade noterede i 1999 et fald i annoncemængde på 1,4 pct. I omsætningstal blev faldet på 12,4 pct., men dybest set kan man ikke sammenligne 1999 med 1998, hvad angår omsætning, oplyser afd.chef. Svend Aage Linde, Danske Dagblades Forening.
– I 1999 faldt annonceprovisionen på 15-16 pct. væk og blev erstattet af nogle langt mindre godtgørelser, som har forskellig vægt i forhold til forskellige blade. Det er for mig at se forbundet med meget stor usikkerhed at forsøge at drage sammenligninger mellem 1999 og 1998, siger Svend Aage Linde.
Det sted, hvor usikkerheden formodentligt er mindst, er de landsdækkende dagblade, hvor omsætningen faldt med 15,6 pct. og mængden var stabil. Der er dog stor forskel på tekst- og rubrik-annoncer. Tekstside-annoncer faldt mængdemæssigt med 4,8 pct., mens omsætningen faldt med 17,9 pct – en difference på ca. 13 pct., hvilket er på niveau med nettopåvirkningen af bortfaldet af annonceoverenskomsten. Disse tal peger således på prismæssig neutralitet i forhold til før og efter annonceoverenskomsten.
Til gengæld ser billedet bedre ud på rubrik-annoncer, hvor mængden steg 3,1 pct. og omsætningen faldt 13,7 pct. Her er der dog den usikkerhed, at der måske er flere annoncører, som i forvejen ikke fik provisionen.
Blandt de regionale og lokale dagblade ser 1999 ud til at være gået væsentligt bedre for de regionale, hvor annoncemængden steg med 3,3 pct., mens de lokale dagblade tabte 6,6 pct. Her er der dog i Nordjylland sket en fusion af et regionalt og en række lokale dagblade i 1999, som gør tallene usikre.
Ialt er de danske dagblade registreret til en annonceomsætning på 3,152 mia. kr. i 1999.