Generelt er de danske lokale dagblade dårligt rustede til at en eventuel kommende aviskrig med islandske Dagsbrun, som lancerer en husstandsomdelt gratisavis til efteråret. Trods højkonjunkturen kommer den gennemsnitlige EBIT-margin ikke meget over 5 pct. for de syv seneste årsregnskaber.
Børsen MedieMarked s2