Økonomiminister Marianne Jelved er på vej med et forslag til lov om finansiel virksomhed, der sammenskriver regler for finanssektoren, så ensartede finansielle produkter behandles ensartet af myndighederne. Lovforslagets bestemmelser om beskyttelse af kundeoplysninger beskytter mod uønsket markedsføring og rådgivning, som kunden ikke har givet samtykke til. Der bliver gennemsigtighed omkring berettiget videregivelse, oplyser økonomiministeren. Videre skal kunden en gang årligt orienteres om, hvad han/hun har givet samtykke til. Claus Djørup