Kun 1,9% af mediespendingen benyttes i dag på outdoor. Et tal der i vore nabolande ligger mere end dobbelt så højt. Så det er måske derfor, outdoor i disse år ekspanderer voldsomt herhjemme.
Henrik Sørensen, Trans-Media, mener også, at interessen for outdoor er stigende, fordi det bliver stadig sværere at nå brede dele af befolkningen via TV-mediet med det øgede antal TV-stationer. Ligesom han mener de små dagblade er blevet savgere som annoncemedie.
– Mediebilledet ændrer sig stadig. Derfor anbefaler vi, at annoncørerne i dag kombinerer TV og outdoor, oplyser Henrik Sørensen.
Samtidig med ekspansionen på outdoor, ser man stadig flere kreative forsøg på udformningen – hvor ikke alle virker! Derfor har Trans-Media udgivet en CD-ROM, hvor de kreative kan “afprøve“ deres budskab på outdoor-billeder i det rigtige miljø. CD-ROM’en kan rekvireres hos Trans-Media. Herudover har man de seneste år målt effekten på kundernes outdoor-reklamer og har derfor et godt materiale at vejlede efter.
Her ses to billboardreklamer fra Trans-Media’s arkiv – én der virkede og én der ikke virkede. Trans-Media udvider i 1998 deres base betydeligt, idet de har valgt sammen med Gallup at teste et stort antal af deres outdoor-kampagner.