Fordi internettet i sin form er et actionmedia, og målgruppens aktioner er målbare, ligger der utallige muligheder for at optimere de “actions“, som man gerne vil have sine målgruppe til at udføre.
I denne sammenhæng skal det noteres, at action ikke kun drejer som e-handel eller gennemførelse af likvide transaktioner af forskellig art. Actions kan eksempelvis også være, når målgruppen “leger“ eller involverer sig i reklamen.
Advertainment er et glimrende eksempel herpå – advertainment (advertising og entertainment) er en markedsføringsform som igennem underholdning skaber en positiv relation til annoncørens mærke.
Omkring problematikken, at mediaindkøb til tider foretages, uden at man som mediaindkøber har set den endelige kreative udformning samt eksekvering af reklamen, så ligger der naturligvis en udfordring for mediaindkøbere. Udfordringen er dog ikke så forskellig, fra den man har i traditionelle medier. Endvidere er aftalestrukturen på internettet oftest af en anden art, idet medierne i højere grad sælger deres reklameplads på baggrund af effekt (klik, leadgenerering eller salg). Dermed har medierne også i højere grad frihed og mulighed for at særplacere reklamen, inden for de rammer der aftales. Herved elimineres (set fra annoncørens synsvinkel) en del af problematikken, idet medierne i højere grad også bærer risikoen for, at det kreative materiale ikke lever op til forventningerne.
Man kunne spørge sig selv, hvad den ultimative proces vil være. Og svaret er nok noget i retning af, at både kreativitet, teknik og mediaplanlægning udvikles synkront. Et Full Service Digital Agency – som Agency.Com indikerer, at de er – vil umiddelbart have de bedste forudsætninger for at løse denne opgave. Der må jo være nogle åbenlyse fordele i, at alle 3 involverede fagområder sidder i samme miljø.
Jeg vil dog mene, at det vil kræve en ret stor kundeportefølje, for at opnå spidskompetence inden for alle områderne, hvilket i den sidste ende ikke nødvendigvis resultere i den bedste løsning.
CIA Interactive er af den overbevisning, at Best In Class-leverandører inden for alle fagområderne vil resultere i den bedste løsning under forudsætning af, at den overordnede projektledelse også afvikles som Best In Class. Og den store udfordring, uanset om det er et full service-bureau eller en række underleverandør, er om projektledelsen er i top.
Så det store spørgsmål i denne debat er måske i højere grad, hvem der har de bedste forudsætninger for at levere Best In Class projektledelse for en internet-aktivitet?