Beslutninger kan være svære, og man kan gå og overveje dem frem og tilbage uden nogen sinde at blive helt overbevist. Men de kan også føles så intuitivt rigtige, at de næsten er realiseret, før de er truffet.

Danmarks første mobile bureau hører til i den sidste kategori. For de to Mantra-partnere, Hans Henrik Goth og Niels Tholstorf, tog det blot en gåtur langs med Københavns Havn at nå frem til en ret radikal beslutning om at sælge lokalerne i Toldbodgade med udsigt til Operaen og i stedet indlede en nomade-tilværelse, hvor bureauet drives fra et gammelt Folkevognsrugbrød.

– Vi gik en tur i maj, hvor vi snakkede om, at der skule ske et eller andet. Vi siger til kunderne, at de skal passe på med at blive for magelige, og at de skal være parate til at risikere lidt mere, men efter 17 år på den samme fashionable adresse og fem år som et lille netværks-bureau synes vi, der skulle ske et eller andet. Vi skulle udfordre os selv mere. Vi var ikke nået længere end ned til Skuespilhuset, før vi talte om at blive vagabonder – og derfra var der reelt ingen tvivl, siger Hans Henrik Goth og fortsætter:

– Vi satte lokalerne til salg, og de var solgt på en uge. Derefter tog vi til Jylland og fandt et Folkevognsrugbrød og d. 1. juni var beslutningen realiseret. Rugbrødet er nu rammen om vores dagligdag og vores bureau.

Bruge ideen max

Myndighederne giver dog ikke mulighed for at have en rullende adresse, så formelt er bureauet hjemmehørende på Hans Henrik Goths adresse.

– Selvfølgelig vil vi komme til at sidde hjemme og arbejde, men rugbrødet er ikke bare et stunt. Vi kommer til at bruge bilen max, og aktivt søge at gøre den til en integreret del af vores hverdag. Men vi må også indrømme, at vi ikke har en færdig plan. Da ideen var undfanget kom der helt naturligt et hav af ideer, men vi kommer til at udvikle brugen i takt med, at vi møder mennesker, har dialoger, får erfaringer og der dukker muligheder op, siger Niels Tholstorf.

Helt konkret har man allerede realiseret én ide – Mantra Talks, hvor samtalen foregår i bilen, og som både er rettet mod personer med spændende viden om digital kommunikation, samt også bliver et ”vindue” hvor mindre NGO’er kan få deres budskab ud.

Hippie-looket var meget hurtigt en del af ideen. Ikke bare fordi det er 50 år siden The summer of love.

– Udlængslen, nysgerrigheden og opgøret med de faste rammer og materielle goder er en del af ideen. Desuden er det også en del af det, vi er. Jeg er 62 og helt naturligt påvirket af den tid. Hans Henrik er godt nok noget yngre, men vi har samme mindset – og hele ideen med Mantra er også udsprunget af den ånd, siger Niels Tholstorf.

De erkender begge, at konceptet også kan rumme nogle begrænsninger.

– Vi vil satse på kunder, der vil købe ind på ideen, og her har vi oplevet, at det kan være en rigtig positiv oplevelse. Vi har siddet på Langelinie med sidedøren åben ud mod havnen og to puffer foran døren og præsenteret et oplæg for kunden. Det fungerede fint og for kunderne kan det at

blive hentet også fungere som et frirum i forhold til en presset hverdag. Men selvfølgelig vil der også være kunder, som ikke bryder sig om konceptet,” siger Hans Henrik Goth og fortsætter:

– Vi arbejder primært for små og mellemstore virksomheder, hvor vi har gøre med mennesker, som ofte ejer virksomheden eller i hvert fald har et meget personligt forhold til den, og jeg tror, den slags virksomheder bedre matcher vores koncept end en marketingdirektør i en stor virksomhed.

Samme tilgang til markedsføring

De har da også i Mantra-regi udviklet en digital pakke til SMV’er, og Folkevognsrugbrødsbureauet ændrer ikke på deres grundlæggende tilgang til markedsføring, der handler om dynamikken mellem klassiske brandingprocesser og nye digitale konverteringsprocesser.

– Det har fungeret rigtig godt i en årrække med gode kunder og projekter, og vores regnskaber har set fornuftig ud. Men det var nok også blevet lidt for mageligt. Der var behov for, at vi udfordrede os selv noget mere. I virkeligheden kan man sige, at vi nu udlever noget af det, som vi fortæller vores kunder, at de skal, siger Hans Henrik Goth.

Men hvor langt holder ideen så?

– Foreløbig har vi givet os selv et år – frem til Folkemødet næste år – hvor vi så skal tage stilling til, hvad der skal ske. Men grundlæggende tror jeg, at ideen sagtens kan trækkes endnu længere. Kunderne har brug for at blive udfordret af deres bureauer, og det her er vel en slags Walk the Talk, siger Hans Henrik Goth og tilføjer:

– Vi har taget vores egen digitale medicin og med en meget omkostningslav kampagne centreret omkring Facebook nået over 140.000 personer. Videoen der introducerede vores Mantra Hits the Road koncept blev set af 20.000.

Bureauet kan følges på Facebook.