De Olympiske Lege i Athen var guf for mediemarkedet i august. Det fremgår af Markedsførings Mediebarometer, der bygger på mediebureauernes indberetninger til Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening.
Samlet voksede markedet med 19 pct. i forhold til august sidste år, hvilket er den største procentuelle fremgang for en enkelt måned indtil nu i år. I kroner og øre svarer fremgangen til 50 mio. kr.
– Af tallene kan man desuden se, at det er tv, der trak markedet i august med en fremgang på 24 procent. Det er ikke den største procentuelle fremgang blandt mediegrupperne, men da tv er den klart største gruppe, kan man sige, at OL boostede tv, som så boostede hele markedet, siger direktør Mogens Østergaard fra Carat.
Han er ikke et øjeblik i tvivl om, at fremgange n i august skal tilskrives OL, og derfor kan man sige, at mediemarkedet har tjent et sted mellem 30 og 50 mio. kr. på OL – hvoraf langt hovedparten skal tilskrives tv, der udgør ca. halvdelen af DRRB-omsætningen.
– Tallene passer meget godt til internationale forhold. I USA bygger tidligere forudsigelser om vækst på mediemarkedet i år på to store begivenheder: præsidentvalget og OL. Og her kan vi altså se, at OL også har solgt godt i Danmark, siger Mogens Østergaard.
Dagbladene har haft en god udvikling i den første del af året, men har tilsyneladende tabt pusten lidt i august. Det undrer ikke Mogens Østergaard, at dagbladene ikke får meget ud af OL.
– Det er et spørgsmål om kvalitativ medieplanlægning. Godt nok skrev dagbladene meget om OL, men det er på fjernsynet, begivenhederne bliver vist. Filosofien er, at man får mest ud af investeringerne ved at lægge sig så tæt på begivenhederne som muligt. Folk vil gerne opleve nuet, det magiske øjeblik, hvor der sker noget unikt. Og når det sker, så er effekten også større. Når sportsfolk præsterer noget stort, så repræsenterer de en masse værdier, som annoncørerne gerne vil knytte sig til, siger Mogens Østergaard.
Han peger på outdoor og internettet som bedre kombinations-medier til tv i forbindelse med OL, og begge medier havde da også en god måned. Internettet har dog generelt ligget højt i hele året.

Ugeaviser går frem

Ugeaviser havde også en god måned i august, men her advarer Mogens Østergaard mod at drage for hurtige konklusioner. Der kan være tale om periodeforskydninger i indberetningen af tal, og juli viser f.eks. et mere moderat indeks på 100.
Generelt er ugeaviserne dog tilfredse med udviklingen i år. I sidste uge offentliggjorde de to salgsorganisationer Danske Distriktsblade og Danske Lokalaviser en analyse, der viste, at aviserne i årets første 6 måneder solgte for 876 mio. kr., hvilket er en fremgang på 4 pct. i forhold til samme periode året før. De to organisationer fremhæver specielt maj og juni, som måneder med fremgang og udtrykker en f orventning om, at fremgangen fortsætter.
Ugeaviserne får kun ca. 10-15 pct. af sin omsætning via bureau, og her går det mindre godt. Efter årets første 8 måneder har bureauernes kunder formidlet 7 pct. færre annoncekroner til ugeaviserne.