Otto Ottesens velkendte bog: Markedskommunikasjon fra 1992 er nu udkommet i 2. udgave. Hovedindholdet er uændret et helhedssyn på virksomhedens kommunikation. Grundlaget for revideringen af denne 2. udgave er dels den faglige udvikling, som har fundet sted i løbet af de sidste 5 år, og dels erfaringer med brug af stoffet i undervisning og praksis.
Hele manuskriptet, inkl. fodnoter er gennemarbejdet på ny med henblik på at præcisere vigtige forudsætninger og gøre teksten mere forståelig. Litteraturreferencerne er ajourført. Større ændringer og tilføjelser i teksten vedrører især temaer som: Markedskommunikationens rolle i forbindelse med udvikling af køber-sælger relationer og markedstilbudets betydning for virkningen af markedskommunikation. Desuden diskuteres mere eksplisit implikationerne for markedskommuniaktion af de såkaldte “low-involvement hypoteser“, som der fokuseres meget på i reklamelitteraturen.

Otto Ottesen:
Markedskommunikasjon
402 sider
kr. 367.- + forsendelsesomkostninger
Handelshøjskolens Forlag (kan bestilles hos Munksgaard Bogservice).