Der findes mange kilder til innovation ude i virksomhederne – og flere analyser peger på, at det kan være vigtigt at fokusere på mere end én type innovation for at få vækst.

Det kan eksempelvis være nye it-systemer (procesinnovation), der indføres hånd i hånd med nye samarbejds- eller aflønningsformer (organisatorisk innovation).

En ny analyse fra CBS og DEA viser, at en kombination af produkt- og markedsføringsinnovation giver højere produktivitetsvækst, end hvis en virksomhed kun har den ene eller den anden type innovation.

Et nyt produkt skal altså kombineres med en ny indpakning eller en ny måde at distribuere varen på for at skabe vækst.  

Vi er godt med

Analysen kombinerer data om virksomheders innovationsaktiviteter i perioden 2002-2004 med registerdata før og efter perioden – og sammenligner virksomheder, der kombinerer markedsførings- og produktinnovation, med virksomheder, der enten ikke innoverer overhovedet eller har forskellige andre kombinationer af innovation.

Danmark placerer sig i midterfeltet blandt en række sammenlignelige lande, når det gælder andelen af danske virksomheder med nye produkter, processer, organisationsformer og/eller markedsføringsinnovation.

Blot fem pct. af danske virksomheders omsætning stammer fra produkter og processer, de selv har udviklet. 

Det kunne, som det lyder i en pressemeddelelse, tyde på, at der er behov for at øge innovationskraften i de danske virksomheder, og at den forholdsvis lave innovationsaktivitet kan være en vigtig forklaring på den forholdsvis lave produktivitetsvækst i Danmark.

Læs selv undersøgelsen her.