– Innovation er et af fremtidens og nutidens vigtigste områder for vækst, mener Lars Kolind, der er den første gæst i en ny artikelserie ”Topmøde”, hvor DMF-formand Christian Bjerringmøder en topchef.
– For det første kan alle lave rimelige gode produkter, der leverer en pæn kvalitet til en lav pris. Hvis virksomhederne skal adskille sig, skal de levere noget ekstra og noget unikt. Og dermed skal de hele tiden forny sig, og det er præcis, hvad innovation handler om. For det andet forandrer samfundet sig hurtigt, og i den proces opstår der hele tiden muligheder for at gøre ting på en smartere måde. Evnen til at finde nye innovative løsninger er dermed blevet vigtigere og vigtigere. Endelig så taler vi hele tiden om iværksætterpotentialet, men potentialet er 100 gange større, hvis eksisterende virksomheder bliver mere innovative og bliver bedre til at sikre organisk vækst.

LÆS HELE ARTIKLEN I DET NYE MARKEDSFØRING