Beretningen i regnskabet for 2005 for Masters Strategic Creativity i Kolding rummer mere dramatik end normalt for den slags.
Regnskabet viser et lille fald i bruttoavance fra 8,4 mio. til 7,8 mio. kr. og forklaringen lyder i beretningen på, at man i årets løb tabte en større kunde som følge af en ”nu bortvist medarbejders illoyale opførsel”.
Adm. dir. Søren Schnedler ønsker ikke at oplyse andet og mere end, at det drejer sig om Keops og at bruttoavancen ville have været 800.000 højere, hvis ikke man havde tabt denne kunde.
Han glæder sig dog over, at det trods tabet er lykkedes at holde Resultat før skat på plus 721.490 kr. – et lille fald i forhold til 2004, hvor resultatet blev 935.799 kr.
Samtidig fortæller han, at 2006 er startet rigtig godt.
– Vi har vundet bl.a. AIDS Fonden og Fåborg Sparekasse samt integreret Webmaster i bureauet. 1. kvartal er gået rigtig godt, og hele 2006 tegner til at blive et godt år, siger Søren Schnedler. fin