Tilsammen er de mega, MediaCentralen og dens datterselskab af december sidste år. For mens MediaCentralen omsætter i nærheden af en milliard om året, satser MediaAttention på et salg mellem 250 og 300 mill. kr. indenfor få år, og fidusen er, at MediaAttention er specialiseret i markedets største vækstområde, audiovisuelle medier.
– Når det blev besluttet at etablere et datterselskab var det fordi MediaCentralen er blevet for stor. Og fordi MediaAttention kan servicere kunder, som MediaCentralen er afskåret fra, blandt andet af konkurrencemæssige årsager. Hos os vægter vi kvalitet og især kreativitet, og vi er meget opmærksomme på os selv som udfarende, opsøgende sparringspartner til kunderne. Det – og vor samlede viden om TV – skaber eksistensberettigelsen, siger kontaktdirektør Peter Brockdorff, MediaAttention.
Han fortæller, at det nye datterselskab allerede nu, kun et par måneder efter etableringen, tæller en “ordremasse“ på 45 mill. kr. og at han regner med at passere de 100 mill. kr. inden året er omme.
– Og det er vel at mærke new business og dermed kunder, MediaCentralen ikke ville have fået, siger han.

KREATIVE TV-BANER
Peter Brockdorff pointerer, at hele 75% af de høstede ordrer ligger på TV, og at flere er ordrene er kommet i hus som følge af MediaAttentions særlige koncept.
– Vor viden om TV er stor. Nøgternt og i tal er den måske ikke større end på andre bureauer, men forskellen er, at vi er specialiserede – også kreativt – i at tænke i TV-baner. Vi tilbyder ganske enkelt kunder indenfor audiovisuelle media tid og rigtige løsninger, og vi har et højt fagniveau på TV-viden. TV-planlægning har i de seneste år haft tendens til at blive en højmatematisk proces uden stor skelen til det kreative aspekt. Vort koncept bygger på, at vi er kreative, men naturligvis også mestrer tallene. Konkret er vores speciale nok, at vi meget tidligt i processen går ind og bidrager både strategisk og taktisk, fremfor alene at sætte fokus på mediatryk og tal, siger Peter Brockdorff som delvis forklaring på, at 75% af det ny bureaus kunder er TV-kunder.
– Men vort speciale i audiovisuelle medier forklarer det ikke alene. TV er det største vækstområde, og det er en anden del af forklaringen. Når vi har valgt dette speciale skyldes det, at vi endnu kun har set toppen af isbjerget. I nær fremtid, tror jeg, vi vil se ny typer virksomheder på skærmen og især business-to-business-området vil vokse. Og så ønsker vi naturligt at få vores bid af budgetterne, siger Peter Brockdorff.

HøJ ATTENTION
Om MediaAttentions koncept generelt, siger han:
– Vi vil udmærke os overfor kunderne ved at yde et endog meget højt attention-niveau, hvor de får større bevågenhed end hos fx. MediaCentralen. Vi vil adskille os ved at være selvstændigt opsøgende og selv tage kontakt til kunden og selv udvikle gode ideer. Vi satser på at tid er et nøgleord, og tid samtidig er det vi sælger. Kort sagt bruger vi tid på kunderne, og overvejer kreativt om vi fx. kan sætte dem sammen målgruppemæssigt. Samtidig kører vi klart på produkteksclusivitet. Og det er klart allerede nu, at vi har fået kunder, fordi vi undlader at tage andre kunder fra samme branche.
MediaAttention har tillige opdyrket andre typer virksomheder end moderselskabet. Flere små og mellemstore virksomheder er på kundelisten. Og forklaringen er bl.a. ifølge Peter Brockdorff: Vi er opsøgende. Og vi orienterer bredt om mulighederne.