I sidste uge var fredag udnævnt til dagen, hvor flertallet af 60 organisationer, skoler, ngo’er og virksomheder bekæmpede ensomhed.

Hele ugen var afsat til ”Folkebevægelsen mod Ensomhed”, men for at samle fokus var fredagen nøgledagen, hvor broderparten af de 60 virksomheder, NGO’er og kommuner gik ind i ”kampen”.

Det er Ældre Sagen, der har taget initiativ til og finansieret broderparten af “bevægelsen”, og sammen med Kommunikationsbureauet København har NGO’en skabt ”Folkebevægelsen mod Ensomhed”.

Hvorfor gå ind i den slags Har vi ikke nok initiativer, der alle tigger om opmærksomhed og gode gerninger?

– Vi danskerne er heldigvis gode til at give penge og gøre en indsats for mennesker, der er dårligere stillet end os selv, så ja, danskerne støtter heldigvis mange initiativer for at hjælpe udsatte mennesker, siger Lene Hjorth, afdelings-direktør for koncern-CSR i Jyske Bank og samtidig CSR-ansvarlig i BRFkredit.

­– Og når over 200.000 danskere lider af ensomhed, der i værste fald ender som et alvorligt socialt problem, vil Jyske Bank og BRFkredit gerne medvirke til at skabe opmærksomhed om problemet. Derfor er vi en del af folkebevægelsen, fortsætter Lene Hjorth, der også er ansvarlig for Huset Markedsførings CSR-blog og -klub.

Hvad gjorde I helt konkret?

– I alle Jyske Banks og BRFkredits kantiner samlede vi medarbejderne om en lille leg i fredags. Medarbejderne trak forskellige farvede sedler, og skulle så gå til et bord med en dug med samme farve. Ved bordet blev de opfordret til at drøfte nogle spørgsmål omkring ensomhed. Vi håbede dermed at parre medarbejderne tilfældigt, så det ikke var de nærmeste kolleger, vi satte sammen.

Ensomhed i fællesskabet

Ensomhed på en arbejdsplads, altså i et etableret fællesskab?

– Vi valgte at fokusere på det tema. Det er jo i virkeligheden trist, hvis nogle af os går rundt og føler os ensomme sammen med andre. Ensom kan man være mange steder, også selvvalgt og som et privilegium. Men nu fokuserede vi på arbejdspladsen. Og føler man sig isoleret, eller holdt uden for et fællesskab, så er det ikke så godt.

Ensomhed er vel en subjektiv størrelse?

– Helt afgjort, og et livsvilkår. Men ved at sætte fokus på det og tale om det, bliver vi klogere. Og konkret i fredags: Hvis bare 3-4 pct. af medarbejderne lærte nye kolleger at kende, som de ikke arbejder sammen med hver dag, er det godt.

– Og det vigtigste: Vi fik gjort opmærksom på, at vi ikke bør ignorere, hvis medarbejdere har det skidt. Samlet set blev vi lidt klogere på hinanden og ensomheds-begrebet i løbet af fredagen.

Skal vi forstå ensomhed på linje med en sygdom? Som fx fedme eller alkoholisme?

– Nej, det mener jeg ikke. Ensomhed er også en tilstand, vi skal lære at leve med. Der er jo også positive aspekter ved at lære at leve alene, men når over 200.000 danskere fortæller, at de oplever ensomheden som invaliderende, bør vi kigge nærmere på det.

– Men jeg mener afgjort ikke, at vi skal diagnosticere os til en bedre forståelse af ensomhed. Vi skal leve med ensomheden som et vilkår, og vi skal forebygge de tilfælde, hvor mennesker er alvorligt belastede af ensomhedsfølelsen. Det er det, dagen blev brugt til, og når 60 virksomheder og organisationer deltog i initiativet, fik vi efter min mening løftet indsigten. Og det er forudsætningen for at gøre noget fornuftigt, slutter Lene Hjorth.

Fakta

· ”Folkebevægelsen mod Ensomhed” er skabt af Ældre Sagen, der har finansieret hovedparten af udgifterne til “bevægelsen”.

· Flere andre virksomheder og NGO’er har bidraget betydeligt for at kampagnen i uge 17 kunne gennemføres.

· Det er Kommunikationsbureauet København, der har stået for organiseringen af ”Folkebevægelsen mod Ensomhed”, herunder udviklet navn, logo og kommunikation.