I næste uge fylder Metropol-samarbejdet fem år. Og siden starten i 1991 er al tvivl og samtlige kritiske røster blevet gjort til skamme. Siden år ét har omsætningskurven været jævnt, flot stigende og mens salget i det første år nåede 80 mill. kr. taltes sidste år en omsætning på 145 mill. kr. I år kalkuleres stigningen med at ligge på mellem 5 og 10%, mens det endelige mål på sigt er 200 mill. omsatte kroner.
Og det er ganske åbenlyst, at annoncedirektør, Torben Larsen er både glad og stolt. Og han har tillid til en endnu bedre fremtid.
Det oprindeligt ønskede mål om at gøre en mærkevare af samarbejdet De 3 Stifttidender, Berlingske Tidende og Jydske Vestkysten er lykkedes. Tilbage står nu “kun“ at gøre Metropolaviserne synlige overfor bureauer og kunder øst for Storebælt.
– Den største udfordring i nær fremtid er at få gjort bureauerne i København opmærksomme på Metropolsamarbejdet som mulighed og på Metropolaviserne rent fysisk. Mange bureauer og annoncører kender ikke aviserne, de ser dem ikke, læser dem ikke og kender derfor heller i strukturen i dem. Det betyder naturligt at vi ikke, i ønsket grad, er i beslutningstagernes bevidsthed, og det skal ændres. Potentialet er stort, og med synlig markedsføring bliver det ændret, siger annoncedirektør Torben Larsen.

FORDELE
Han mener, at både bureauer og annoncører har stor fordel ved Metropolsamarbejdet. Tilsammen kommer de fem aviser i samarbejdet over hele landet, i de fem største byer og de når de fleste segmenter hvor de er størst, nemlig vest for Storebælt.
– Det kan dokumenteres, og derfor skal bureauer og annoncører bearbejdes. Måden er naturligt annoncer i relevante blade som Markedsføring og egne aviser, men især giver det pote at tilbyde fri-abonnementer i for eksempel en uge, så folk lærer medierne at kende. Erfaringsmæssigt resulteter en vifte af tilbud i 10 væsentlige respondenter og det er OK. Den type udsendelser foretager vi typisk 3-4 gange om året, og det er een vej frem, siger Torben Larsen.
En anden, meget brugt vej, er at maile kunden direkte. Og fremsætte tilbud, der nøje er afstemt kundens behov.
– Ingen generelle brochurer. Vi målretter præcist indsatsen over for udvalgte potentialer. Vi tager afsæt i kundens forhold og resultatet er oftest, at kunder kan bruge den information, vi kommer med og får øjnene op for fordelene, siger Torben Larsen.

TVIVL
Han fortæller, at der ved Metropol-samarbejdets begyndelse herskede tvivl hos flere parter. De var bange for at afgive suverænitet til fordel for samarbejdet.
– Men idag er alle glade. Vi sælger i pakker med stor succes, vi trækker delvist på samme redaktionsstab og vi har fælles fakturering, booking og ordrerafgivelse. Det er utroligt effektivt, og sparer mange penge som så kan komme annoncørerne til gode i form af 5% rabat på Metropolpakken. Samtidig ydes frekvensrabatter, fortæller Torben Larsen og peger på udlandet.
– Denne form for samarbejde er vejen frem. Se blot på USA, hvor der findes mellem 300 og 400 dagblads-netværk. Det var den viden der blev grobund for Metropol. Og det går godt. Men selvfølgelig skal vi fortsat produktudvikle, siger Torben Larsen. – Men hvilke planer vi har, vil jeg ikke sige. Kun at Danmark Dejligst, som vi skabte sidste år, blev en succes, og at den fælles annoncepakke Job Danmark er modtaget godt. Måske kommer vi med mere i den genre….