Videnskabsminister Helge Sander kritiseres for at optræde i en reklamepamflet for IT-giganten Hewlett-Packard. Ministeren har skrevet en artikel om digitaliseringen af den offentlige sektor i HP’s reklameblad, og dét kritiserer professor i offentlig ret ved Aalborg Universitet, Claus Haagen Jensen. Det er konkurrenceforvridende, når ministeren således kobles sammen med en bestemt virksomhed, vurderer professoren. Enhedslisten vil nu bede statsminister Fogh svare på, om Helge Sanders optræden er OK.
Politiken, indl. s2