Lad os slå det fast med det samme.
Mødrehjælpen har ikke længere Hanne Reintoft som daglig leder. Mødrehjælpen har ikke @br:noget at gøre med Grevinde Danner. Og Mødrehjælpen er ikke @br:en organisation, der udelukkende yder hjælp i forbindelse med adoption og abort.
Mødrehjælpen anno 2004 er en moderne organisation, der har Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra som protektor. En organisation der blandt andet har brugt det seneste år på image og kommunikationsstrategier. En organisation der har formuleret, hvad de vil og hvad de står for. Mødrehjælpen har nemlig et unikt produkt – et produkt der skriger til himlen om at flere benytter sig af det.
For i disse skilsmisse tider er der desværre mange, der kunne have behov for en snak med Mødrehjælpen. Og det er en af grundene til, at de er gået i gang med et storstilet branding-projekt.
– Mødrehjælpen har et stærkt produkt – det rækker bare ikke langt nok. Fx er kendskabet koncentreret om vold og unge gravide, og brugerne befinder sig hovedsageligt i København, Odense og Århus, fortæller Eva Tufte, der den 1. november sætter sig i Mødrehjælpens direktørstol i Studiestræde.
– Vi kunne da rigtig godt tænke os en tv-reklame for at udbrede kendskabet på landsbasis. Men det har vi ikke råd til – med mindre vi får den foræret, smiler hun.

Tværfaglig og familieorienteret

Eva Tufte, der de senere år har været direktør i Dansk Annoncørforening, har siden foråret 2003 været formand for bestyrelsen, så hendes viden om Mødrehjælpens arbejde er på ingen måde overfladisk. Tværtimod. Når hun taler om sin kommende arbejdsplads, blusser hendes kinder om kap med hendes røde bluse.
– Det overordnede mål med vores kommunikation er at få f lere til at kende os for vores ægte engagement og brede vifte af produkter. Herunder er målet, at få flere til at bakke op om den gode sag, siger direktøren og tilføjer, at Mødrehjælpen har fået hjælp af Martin Delfer, partner i Designit Springday og medlem af Mødrehjælpens bestyrelse, til at udarbejde og formulere kommunikationsstrategien.
– Men vi skal også passe godt på vores navn. Vi skal gå grundigt til værks, understreger Eva Tufte.
Udgangspunktet er en kendskabsanalyse, som blev gennemført hen over sommeren.
Den viser, at folk primært opfatter Mødrehjælpen som rådgivende i forbindelse med unge gravide og vold, og at mange stadig forbinder Mødrehjælpen med Hanne Reintoft og gamle dage. Men virkeligheden er, at Mødrehjælpen anno 2004 er langt mere tværfaglig og familieorienteret
– Ifølge vores formålsparagraf er vi til for gravide og sårbare familier. Tilpasset den enkeltes behov yder vi således både socialrådgivning, psykologhjælp, økonomisk og juridisk rådgivning samt uddannelsesmæssig støtte, fortæ ller Tufte.

Frivillige på skolebænken

Kommunikationschef Susanne Svenningsen føjer til, at Mødrehjælpen i deres nye kommunikation arbejder med to målgrupper: Dem der har behov for rådgivning og dem der har overskud og hjerte til at være frivillig eller yde bidrag.
Susanne Svenningsen fortæller, at de lige nu er i færd med skabe lokalforeninger og derfor på vej rundt i landet for at fortælle om arbejdet som frivillig.
– En stor del af arbejdet består også i at sikre en høj kvalitet og spilleregler i det frivillige arbejde. Og her er uddannelse nøgleordet, forklarer hun.
Hertil kommer, at Mødrehjælpen i efteråret kører en række fokusgrupper for at finde ud af, hvordan de bedst muligt sammensætter kommunikationen overfor de forskellige målgrupper. Og hvordan de skaber relevans for hr. og fru Danmark.
Sidst men så sandelig ikke mindst har Mødrehjælpen fået nyt logo – skabt af e-types – der på sin egen kvindelige måde signalerer forældre-barn, samhørighed, varme, tryghed m.m.
Så jo, nu er Mødrehjælpen også kommet på landkortet sammen med blandt andre Ældresagen, Scleroseforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Red Barnet og Røde Kors – for blot at nævne nogle af de humanitære organisationer, der også arbejder branding-orienteret.
– Men husk lige at vi ikke gør det for at tjene penge. Vi gør det for at kunne gøre mere for flere. Og hver krone vi får ind i støtte bliver omsat til at hjælpe mennesker.



BOKS
Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation, der har til formål at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til gravide og børnefamilier. 
Mødrehjælpen blev oprettet den 16. juni 1983, da en initiativgruppe besluttede at genoprette den tidligere statslige institution, som blev nedlagt i 1976 i forbindelse med at bistandsloven trådte i kraft.
Hanne Reintoft var daglig leder frem til 1994. Hanne Simonsen kom til i 1995, og pr. den 1. november i år overtager Eva Tufte direktørstolen.
Læs mere på HYPERLINK “http://www.mhj1983.dkwww.mhj1983.dk




TE KST TIL LOGO