Der findes ikke mange danske lærebøger i markedsanalyse, og derfor bør alle inden for faget glæde sig over, at Niels J. Blunch, forfatter og lektor ved Handelshøjskolen i Århus, har investeret sin tid i at gennemarbejde og udvide 2. udgaven af Analyse af markedsdata. Jeg tror selv, at denne danske fremstilling vil give flere studerende, markedsanalytikere og analysekøbere en lettere tilgang til et ellers meget vanskeligt emne, Analyse af markedsdata.

MåLGRUPPEN
Bogen henvender sig til enhver, der beskæftiger sig med markedsanalyser. Alle fra studerende til professionelle markedsanalytikere, vil få en grundig indførelse i de muligheder, som man står overfor, når man skal i gang med at forædle data fra en markedsanalyse. De beskrevne analyser gennemgås grundigt, startende med hvilke forudsætninger analysen stiller til data, hvad den enkelte analyse kan bidrage med, efterfulgt af et eksempel, hvor både beregninger og resultater kommenteres.
Marketingchefen, analysechefen eller andre, der lejlighedsvis køber eller bruger analyser kan med fordel bruge Analyse af markedsdata som en håndbog, der giver et overblik over de muligheder som man bør være opmærksom på, hvis man ønsker at udnytte sine data fuldt ud.

LINK TIL KOMMERCIELT SOFTWARE
Niels J. Blunch har taget udgangspunkt i et bredt udvalg af mere eller mindre velkendte analyseteknikker, der alle er karakteriseret ved at have overlevet i tilstrækkelig lang tid, til at større softwareleverandører som SAS, SPSS og SYSSTAT har implementeret teknikkerne i deres programmer.
Derfor kan læsere med adgang til et af disse statistiske programmer, der alle udmærker sig ved en høj grad af brugervenlighed, umiddelbart afprøve de beskrevne data-analyse-teknikker, på egne data.
Selvom analyse-teknikkerne i sig selv ikke kan betegnes som “state-of-the-art“, står vi her over for et arsenal af teknikker, der, hvis de anvendes med omtanke, kan forædle de rådata markedsanalytikeren eller analysechefen står overfor, og dermed give brugerne af resultaterne større viden og indsigt.

FRA AGGREGERRING AF DATAMATRICER TIL WLS-ESTIMERING.
Bogen starter med en meget præcis og grundig gennemgang af datamatricen, hvor læseren føres gennem en lang række af de processer, der dækker over de kontrolprocedurer der oftest gennemføres før den egentlige analyse af data kan påbegyndes. Her redegøres for procedurer som kodning, konsistens check, datarensning samt data- og modelbaseret imputering.
Herefter er der i 2. udgaven blevet plads til en meget grundigere gennemgang af teknikker, der kun blev omtalt perifert i 1. udgaven. Det gælder blandt andet; log-liniære modeller, præferenceudfoldning, logistisk regression og simulation på basis af conjoint analyse m.fl.
Niels J. Blunch har også medtaget en række nye teknikker, som slet ikke var med i første udgaven, dette gælder blandt andet; mixture modeller, WLS-estimering i reggresionsanalyse korrespondanceanalyse og endelig analyse af tekststrenge – for eksempel fra dybeinterviews, fokusgrupper eller åbne spørgsmål fra et spørgeskema.
Alt i alt giver bogen en god indføring i den moderne dataanalysetekniks muligheder og anvendelse inden for markedsanalyseområdet.

SIDSTE DEL AF TRIOLOGIEN.
Med Analyse af markedsdata, har Niels J. Blunch afsluttet 2. udgaven af en triologi, der tilsammen er den største fremstilling af den moderne markedsanalyses formål, metoder og teknikker på dansk. De to foregående bøger er Anvendelse af markedsdata (2. udgave systime 1996) og Indsamling af Markedsdata (2. udgave systime 1994).

Analyse af markedsdata, 2. rev. udgave Systime 2000
Niels J. Blunch
www.systime.dk