ØK Data har for Citroën Søborg udsendt invitationer til “Åbent Hus“ arrangementer. En del kunder har fået 2 indbydelser – med invitation til 2 forskellige arrangementer. Det kan ske og er vel tilgiveligt i denne for os alle så travle tid.
MEN efterfølgende har ØK Data (med Citroën som medunderskriver) udsendt et rettelses-brav, som er fuldstændig uforståeligt og ubehjælpeligt. Læs selv brevet, som er gengiver her på siden.
Om det er ØK Data eller Citroën, der glæder sig til at se dig, eller om det hele foregår på ØK Datas kontor i Ballerup, er bare en biting? Værst er det, at selvom modtageren læser brevet 3 og 4 gange, er han/hun stadig ikke helt sikker på, hvilken dag det er der sker hvad og hvor? Og er det et “Åbent Hus“ som i brødteksten eller et “Før-Åbent-Hus“ som i PS’et, man inviteres til?
Vi får allesammen mange af den slags breve hver dag. Men det gør jo unægteligt det hele noget værre, når en allerede opstået fejl forstørres grundigt op, alene på grund af den manglende evne/vilje til at kontakte og betale en ordentlig tekstforfatter til at løse det, han/hun har brugt år på at udvikle. Nemlig et let forståeligt skriftligt dansk til brug i breve, annoncer, brochurer m.v.
Hvis ØK Data (Og Citroën) vil fremstå som seriøse samarbejdspartnere, må de tage deres kunder så alvorligt, at de i deres dialog med markedet kommunikerer professionelt og forståeligt.