Svend Erik Pedersen, bedre kendt som SEP, er stille sovet ind efter kortere tids sygdom. Han blev 78 år.

Svend Erik Pedersens indgang til journalistikken var den traditionelle mesterlære – på nudansk en ”hands on” uddannelse på Frederikshavns Avis. Langt fra hjemstavnen Skamby på Nordfyn. Herefter gik turen til Politikens lokalredaktion i Odense og til Aktuelt, hvor han blev redaktionssekretær. Den trykte presse var hans hjerteblod, og dagspressen blev i 1970 skiftet ud med magasin- og fagpressen hos Forlaget Sabroe, hvor han blev chefredaktør for en række af forlagets publikationer bl.a. Vi Unge, Foto & Smalfilm og Dansk Reklame (senere Markedsføring).

I 1977 startede Svend Erik Pedersen sammen med en kollega Specialbladsforlaget, der ud over de nævnte publikationer også stod fadder til Båden i Dag, Textil, De Grafiske Fag, AVM, Dansk Presse foruden en række grafiske håndbøger og Kursus Lex, som senere fandt vej til Norge og Sverige.

Specielt samarbejdet med Dansk Markedsføringsforbund (DMF) om udgivelsen af branchebladet Markedsføring blev skelsættende for såvel DMF som Svend Erik Pedersen. Gennem fire årtier var SEP en legende i markedsføringsbranchen, hvis udvikling han i vid udstrækning påvirkede gennem enestående indsigt og networking.

I 2002 blev udgivelsen af Markedsføring overdraget til DMF (i dag Dansk Markedsføring), men SEP var ikke langt væk, når der var brug for råd i forbindelse med udviklingen af såvel blad som forening.

Svend Erik Pedersen var ikke en mand af store og mange ord, men han sagde noget, når han talte! Netop derfor lyttede man til denne klassiske mediemand, der ikke slog om sig med fikse spin-vendinger. Han havde velfunderede og gennemtænkte holdninger.

Dette var også bestemmende for alle Svend Erik Pedersens øvrige aktiviteter uden for journalistikken bl.a. i en række bestyrelser som Rebild Selskabet, Dansk Fagpresseforening, IAA, MCA, Dansk Aktionærforening og formandskabet for Anders Bording Prisen gennem en årrække. Han var også medstifter af den danske afdeling af Transparency International. Hans trofasthed over for en sag gav sig endvidere udtryk i medlemskabet af København Vesterbro Rotary gennem 40 år.

Personligt nåede jeg over 50 års ven- og arbejdsskab med SEP. Hans betydning for markedsføringsbranchen gennem dens formative år fra 70’erne og til 00’erne er uden sidestykke. Den digitale udvikling, der siden har præget branchen, var dog ikke fremmed for Svend Erik Pedersen. Således var Markedsføring blandt de første medier, der tog elektroniske nyhedsbreve i brug på kommerciel basis få år efter årtusindskiftet. Også her var han på forkant.

Vi vil savne denne stilfærdige, men vægtige stemme. Æret være hans minde.

Skrevet af tidl. adm. direktør i Dansk Markedsføring, Steen Læssøe.

Svend Erik Pedersen havde en forkærlighed for høj cigarføring. Her er et billede af ham i sit es fra specialbladet i anledning af hans 50 års fødselsdag.