I takt med at nettet bliver mere udbredt dukker der hjemmesider op, som forsøger at score hurtige penge ved at lave registre på nettet. Man kender dem fra fagbøgerne, der registrerer virksomheder i specielle telefon eller telefax-registre, og som sender regninger til firmaet i håbet om, at de bliver betalt uden at blive tjekket og eventuelt med trussel om inkasso.
Martin von Haller Grønbæk, der er advokat for FDIH, Foreningen for Dansk Internet Handel hører jævnligt om sider, der laver fup og svindel på nettet.
– Det er meget naturligt, at svindlere og bedragere kaster sig over internettet, for efterhånden kan alle lave en side med god webdesign, som ser stor og flot ud. Det gør mediet perfekt for svindlere, men usikkerheden om mediet kommer de seriøse hjemmesider til skade, siger han.
Hos FDIH er man opmærksomme på problemet og så gerne, at der blev skabt en gennemskuelighed på nettet, evt. i form af en mærkningsordning, hvor det kunne oplyses, hvem der står bag sitet og hvad der er handelsbetingelserne. På den måde vil man kunne komme mange svindlere til livs. Martin von Haller Grønbæk opfordrer derfor virksomheder til at lade være med at betale, hvis de får en regning for noget de ikke bedt om.
– Har man ikke bestilt varen skal man heller ikke betale for den, og det hjælper ikke med trusler med inkasso. Det får de ikke mere ret af. Nogle af registrene benytter sig af, at en regning skal igennem mange led. Derfor ender den ofte med at blive betalt. Men bevisbyrden ligger altid hos registrene.
– Juraen er god nok, men de dårlige registre får først held med deres svindlerier, hvis de får fat i nogle, der ikke kender reglerne, siger han.
De retningslinier, som Martin von Haller Grønbæk henviser til handler om fremgangsmåden ved uanmodet telefonisk annoncetegning. Retningslinierne kan ses på Forbrugerstyrelsens hjemmeside på www.fs.dk. Her fremgår det, at lige meget hvor stort beløbet er, må man ikke må sende ordrer uden en skriftlig bekræftelse, som evt. kan have form af en email.

10 OG 10.000 KRONER
Hos Forbrugerstyrelsen har man i mange år oplevet lignende problemer omkring telefonbøger og vejvisere. Ligesom ved de sager anbefaler man de erhvervsdrivende til at sætte sig ind omtalte retningslinier.
Jurist i Forbrugerstyrelsen, Birgitte Wested, tilråder virksomheder, der oplever at blive “fuppet“ at skrive, at man ikke vil godkende kravet under henvisning til den manglende skriftlige aftale. Man kan evt. henvise til retningslinierne, som selvom de er fra 1994 også gælder for mailhåndbøger.
– Det kan godt være, at de ikke mener, at retningslinierne gælder for dem, men det må være det samme, siger Birgitte Wested, der ikke kan udelukke, at retningslinierne skal gøres mere klare efterhånden som nettet bliver mere udbredt.
– Men når man træffer aftale om køb, er det god skik at man bekræfter en ordre. Og det er lige meget om det er et salg for 10 eller 10.000 kroner, siger hun.


BOX


På Forbrugerstyrelsens hjemmeside: www.fs.dk kan man se retningslinierne om fremgangsmåden ved uanmodet telefonisk annoncetegning.
Her gælder følgende:
1. Ved uanmodet telefonisk annoncetegning skal den mundtlige aftale bekræftes skriftligt af annoncesælgeren. Uden for bestående kundeforhold skal annoncesælgeren tillige opnå annoncekøberens skriftlige bekræftelse på aftalen.
2. Annonceregningen må ikke udsendes i forbindelse med aftalebekræftelsen, men skal fremsendes efter annoncens indrykning sammen med et eksemplar af publikationen eller i forbindelse med et bilagsblad med et eksemplar af den indrykkede annonce.
3. Retningslinierne træder i kraft 1. december 1994. Samtidig ophæves retningslinier for annoncetegning ved telefonakkvisition af februar 1977.
Retningslinierne er fremkommet efter forhandling med Dansk Annoncørforening, Dansk Fagpresse, Dansk Handel & Service, Dansk Industri og Håndværksrådet.