Den 7. – 8. juni afholder Forum for Reklameforskning et nordisk seminar i den nyligt indviede Handelshøjskole på Solbjerg Plads 3, Frederiksberg.
Det er første gang, at nordiske reklameforskere mødes og præsenterer resultater fra deres forskning. På dette seminar vil blive behandlet emner som visuel kommunikation, sociale værdier og reklame (herunder reklame rettet mod børn), mediaeffekter (herunder forskning i tilbudsaviser), integreret markedskommunikation, reklamens form og indhold samt reklameeffektmodeller.
De nordiske forskere kommer fra handelshøjskoler og universiteter i alle fem nordiske lande. Desuden medvirker de to internationale reklameforskere, Larry Percy og John Rossiter, som også gæstede København sidste efterår.
Fra Danmark vil der ikke alene være indlæg fra forskerne ved Forum for Reklameforskning, men også forskere ved de øvrige handelshøjskoler og universiteter i Danmark. Desuden vil der være indlæg fra bl.a. medieforskeren Henrik Dahl, der vil tale om forbrugerværdier og reklamens indhold.
Rekvirering af program og tilmelding til seminaret kan ske ved henvendelse til Forum for Reklameforskning, tlf. 38 15 21 25, fax 38 15 21 01.

MERE NYT FRA FORUM FOR REKLAMEFORSKNING
På et møde for medlemmer af Forum for Reklameforskning den 1. marts kunne professor Flemming Hansen byde velkommen til to nye medlemmer: DMU (Dansk Magasinpresses Udgiverforening) og mediabureauet Initiative Universal Media. Derudover er der rettet henvendelse til en række store annoncører med opfordring til medlemskab af FRF, hvilket bl.a. giver mulighed for på tæt hold at kunne følge det igangværende forskningsarbejde med mulighed for at præge den fortsatte udvikling af dette arbejde.
På mødet blev der gjort status over de igangværende projekter, der er opdelt i 6 temagrupper. Hver af disse grupper har afholdt møder med de involverede forskere i februar måned og nye møder blev aftalt for de kommende måneder. I forlængelse af et af disse temagruppemøder var alle medlemmer af Forum inviteret til panel-diskussion den 22. februar om “Models of Advertising Effects. I panelet var den engelske reklameforsker Colin McDonald, der har opbygget en database over “Single Source “- målinger, som Forum for Reklameforskning har fået adgang til, Claus Gersdorff, Mediacom, der præsenterede resultater fra den første Single Source analyse i Danmark og Poul Melbye (Politiken/Ekstrabladet), der efterlyste mere forskning i effekten af reklamen for virksomheder i service-finansierings- og IT-sektoren.
Fra en anden af temagrupperne foreligger nu et working paper om tilbudsaviser (“Circulars – a Conceptual Framework and a Typology“), udarbejdet af Mogens Bjerre og Camilla Palmy Christiansen. Dette working paper danner grundlaget for den fortsatte forskning i tilbudsaviser.
Det blev i øvrigt oplyst, at professor Gerald Gorn, der den 2. marts holdt en forelæsning om “Color Preference of Consumers and Marketing Managers“, vil vende tilbage til Forum for Reklameforskning i efteråret som gæsteprofessor. Også professor Larry Percy vil komme tilbage til København i en af efterårsmånederne.
Interesserede, der vil holde sig ajour med Forum for Reklameforsknings aktiviteter i form af møder o.lign. kan benytte sig af Forum’s web-site, der har adressen: www.frf.cbs.dk