Big Data, datadreven og personlig markedsføring er populære buzzwords, men de er faktisk i fuld gang med at ændre dagligdagen ude i virksomhedernes marketingafdelinger.

Det viser en ny global undersøgelse foretaget af Forbes Insights på vegne af Big Data-virksomheden Teradata.

Ifølge undersøgelsen svarer 90 procent af de marketingprofessionelle, at individuel markedsføring er fremtiden, og siden 2013, hvor Teradata gennemførte en tilsvarende undersøgelse, har dobbelt så mange virksomheder taget initiativer inden for datadreven markedsføring.

– Vores undersøgelse viser tydeligt, at fremtiden for markedsføring ligger i at leve op til den enkelte kundes forventninger. I dag er det væsentligste for marketingafdelingerne at have adgang til pålidelige og individuelle data, så de kender kundens forventninger og individuelle adfærd, siger Per John Jensen, der er chef for Teradata Marketing Applications.

– Og det gør digitale markedsføringsplatforme muligt i dag. Derfor bør marketingafdelingerne implementere og forbedre deres datadrevne markedsføringsstrategier. Jo større personligt indblik de har i deres kunder, desto større værdi kan de også skabe på bundlinjen, fortsætter han.

Marketingprofessionelle har dog stadig udfordringer med at få individualiseret deres tilbud og kommunikation.

Kun 50 procent arbejder rutinemæssigt med data, 44 procent indrømmer en mangel på sammenhæng i markedsføringen på tværs af alle kanaler, og 80 procent fortæller, at silotænkning forhindrer dem i at vide, hvordan kampagner performer på de forskellige kanaler.

Teradatas undersøgelse er gennemført i slutningen af 2014 af Forbes Insights, og den omfatter 1.506 marketingprofessionelle verden over på tværs af brancher.

Her er lidt højdepunkter fra undersøgelsen:

• 90 procent af de marketingprofessionelle er enige i, at individuel markedsføring har høj prioritet. De vil gerne flytte sig ud over den traditionelle måde at segmentere på og blive mere virkelighedsnære med mere personlig en-til-en kommunikation.

• Næsten to tredjedele af de marketingprofessionelle siger, at brugen af data bidrager til bedre beslutninger.

• 78 procent af de marketingprofessionelle bruger nu data systematisk. I 2013 var det tilsvarende tal 36 procent.

• 43 procent af de marketingprofessionelle fortæller, at de kontrollerer deres virksomheds kundedata (tallet var 34 procent i 2013). Et overvejende flertal (83 pct.) fortæller, at de arbejder på tværs af en lang række kanaler for at nå ud til deres kunder.

• 84 procent er enige i, at det er vigtigt at gøre it- og marketingafdelingerne til strategiske partnere.

Du kan læse mere i en rapport om undersøgelsen her.