Brancheorganisationen ADDA, Association of Danish Digital Agencies, som repræsenterer 18 af landets førende digitale bureauer, har indgået en samarbejdsaftale med Dansk Annoncørforening, som skal medvirke til at skabe ordnede forhold og gennemsigtighed, når virksomhederne køber digitale ydelser hos medlemsbureauerne.

Formanden for ADDA, direktør Søren Pommer, glæder sig over, at ADDA, som kun har lidt over et år på bagen allerede nu kan bidrage til at skabe gode, åbne og ordnede forhold mellem kunder og bureauer.

– Selv om ADDA stadig er en nydannet forening, så glæder det mig, at vi allerede nu kan skabe fælles fodslag blandt de dygtigste digitale bureauer og løfte barren for samarbejdet med vores kunder, siger han.

Også Otto B. Christiansen, direktør i Dansk Annoncørforening, er rigtig godt tilfreds med den nye aftale.

– Aftalen med ADDA er et meget positivt skridt i den rigtige retning – og med aftalen har vi samtidig indledt en tæt dialog med nogle vigtige samarbejdspartnere, som skal bidrage til at virksomhederne kan få endnu bedre digitale løsninger, siger han. 

Dansk Annoncørforening har i forvejen en samarbejdsaftale med Producentforeningen, og nu altså også med de digitale bureauers brancheorganisation.

Men hvad med reklamebureauerne og mediabureauerne – eller DRRB skulle jeg måske sige?

– Jamen, vi er altid åbne over for aftaler, der tjener vores medlemmers, annoncørernes, interesser. Så derfor er vi helt klart også interesserede i at forhandle os frem til lignende aftaler med både reklamebureauerne og mediabureauerne, siger Otto B. Christiansen.

Den nye samarbejdsaftale mellem Dansk Annoncørforening og ADDA rummer retningslinjer for blandt andet dokumentation, parternes gensidige forpligtelser, pris- og projektafgrænsninger, rettigheder, produktansvar, brug af underleverandører og tredjemandsrettigheder.

Hertil er etableret en ny, fælles syns- og skønsmandsordning, hvor eventuelle tvister mellem kunde og bureau kan blive vurderet af uvildige eksperter, som udpeges af de to foreninger.

Aftalen mellem Dansk Annoncørforening og ADDA træder i kraft dags dato og kan hentes her.