Dansk Design Center og Politiken har indstiftet Danskernes Designpris, en folkepris, som alle og enhver kan indstille kandidater til. Det kan været et konkret produkt fra hverdagen, et særligt koncept eller en original i´de eller løsning, som har vundet almindelig udbredelse inden for de seneste 10 år. Yderligere oplysninger på www.ddc.dk.
Politiken, kul. s1