Efter Søren Kyllebæks afgang fra Tribal og DDB har han også forladt bestyrelsen for brancheforeningen Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening. I stedet er adm. dir. Jens Thrane-Møller, Republica, indtrådt på hans plads.
Søren Kyllebæk var også den ene af to næstformænd, men bestyrelsen har valgt ikke at vælge en ny næstformand. Formandsskabet består således nu af Hans-Ulrik Longhi fra Bates/Red Cell og Jette Nejstgaard fra Lowe, og det overvejes om man til næste generalforsamling skal ændre vedtægternes således, at man går væk fra at have to næstformænd.
Indtil videre skal der etableres et forretningsudvalg, men der er endnu ikke sat navne på. fin