Virksomheder har i stigende grad fået øjnene op for, at PR kan skabe værdi i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere.

Det mener Mads Byder, stifter og hovedejer af Help PR og Kommunikation, der kan aflæse tendensen på sin egen bundlinje.

I 2020-regnskabet fra selskabet fremgår det, at der i 2020 landede et overskud, der var højere end 2019. Således landede der cirka 9,3 millioner kroner før skat på bunden i 2020 mod 8,9 millioner i 2019. Bruttofortjenesten faldt fra cirka 20,6 millioner kroner i 2019 til 18,8 millioner kroner i 2020.

Mads Byder er ”utroligt stolt over 2020” og hæfter sig ved, at der på bunden er tjent flere penge end sidste år. Og det er sket i coronaår, hvor medarbejdere ikke har givet afkald på en del af lønnen, ligesom man heller ikke har taget imod hjælpepakker.

Selv om Help også har ”tilpasset” på grund af coronakrisen, så peger Mads Byder samtidig på en ny tendens, der på bureauet har vist sig at være stor nok til, at den har kunne opveje, at flere de største, internationale kunder i begyndelsen af coronakrisen gik mellem 20 og 30 procent ned på deres retaineraftaler.

Det handler om det, Mads Byder kalder for ”employer branding-PR.”

– At vores bundlinje går opad, kommer af to årsager. At vi igen har fået fat i vores kerne-DNA som virksomhed efter fejltrin i 2018 og 2019. Kæmpe ros til vores nuværende setup. Den anden driver er PR som en del af employer branding. Og PR som en del af rekruttering. Det er både HR-afdelinger og rekrutteringsbureauer, som kontakter os. Årsagen er, at hvis du skal have de bedste mennesker, som er den knappeste ressource i dansk erhvervsliv, så er virksomhedens fortælling ekstremt vigtig, siger Mads Byder.

Konkurrence om talent

På Syddansk Universitet forsker lektor ved Institut for Sprog og Kommunikation Heidi Hansen i employer branding-disciplinen. 

I februarudgaven af Markedsføring forklarede hun, at danske virksomheder over de senere år er blevet mere opmærksomme på disiciplinen, men forudså samtidig, at det bliver et område, som virksomheder bør skrue op for.

– Det danske arbejdsmarked er præget af en konkurrence om talent, så for mange virksomheder handler det netop om den intellektuelle kapital, som man får i kraft af medarbejderne. Den etablerede forskning inden for branding siger, at i jo højere grad vi kan identificere os med vores arbejdsplads, desto gladere vil vi også være for at gå på arbejde og have lyst til at tage arbejdspladsens brand på os, sagde Heidi Hansen. 

Men, tilføjede hun, der er en voksende gruppe, der siger, at arbejde ikke er deres liv. Og når de har fri, så ønsker de at holde fri. 

– Det kommer til at betyde noget for employer brandingen, da man tidligere lidt har forventet, at hvis man havde de rette værdier, så ville medarbejderne også leve og ånde for virksomheden. Om det decideret er en trend er måske for tidligt at sige, men jeg har i min forskning set forhold, der peger i den retning. Og det stemmer meget godt overens med det – selv om det er ret generaliserende – vi ved om GenZ, sagde Heidi Hansen. 

Ifølge SDU-lektoren bliver purpose branding i højere grad relevant i forhold til employer branding. 

Det handler for eksempel om bæredygtighed – ikke kun i forhold til klimaet, men også i forhold til ledelse – det handler om mulighed for hjemmearbejde, fleksible arbejdstider osv.

– Alt det kommer til at fylde mere, så på den måde giver det rigtig god mening, at virksomheder skal brande sig i forhold til det. Der er både et tiltræknings- og fastholdelses-element i det, sagde Heidi Hansen. 

Forbereder sig på de kommende år

Mads Byder forklarer, at tendensen både gælder for store, globale virksomheder og helt unge vækst tech-raketter.

PR-bureauet har blandt andet hjulpet Nilfisk med PR i forhold til rekruttering af visse eksperter, og netop nu hjælper man investeringsplatformen, som vil ”demokratisere aktieinvesteringer i USA” – Public.com – der har Jannick Malling i spidsen og som for nylig rejste 1,35 milliarder kroner

– Sidstnævntes udviklingsafdeling sidder i Danmark, men rekrutteringsbureauet kan ikke få fat i alle de bedste hoveder i den fart, det kræves, hvis ikke de bruger os til at fortælle, hvad Public.com er, hvad de kan, og vigtigst hvad de står for, siger Mads Byder.

Han forklarer videre, at ”under corona har vi alle sammen haft tid til at tænke os om i forhold til jobskifte. Det lagt sammen med økonomisk optur generelt har skærpet kampen om de dygtige medarbejdere.”

– Virksomhederne har fundet ud af, at hvis de ikke har et narrativ, og hvis ikke holdningerne og værdierne er klar kommunikeret, så er rekrutteringen sværere, siger Mads Byder og fortsætter:

– Flere kunder forbereder netop nu employer branding-kommunikation frem mod til både 2022, 2023 og 2024, fordi der kommer de unge, der er under 25 år i dag, ud på markedet, og de har et helt andet forhold til, hvilke arbejdspladser de køber ind i. Det er groft sagt nogle nye ting, som mange virksomheder skal være kendte for. Det interessante er, at mange af de gode budskaber allerede er gemt i virksomhedernes årsrapporter, men de er bare aldrig blevet fortalt.

Mads Byder fremhæver også bureauets arbejde med ”digital storytelling”, hvor man for eksempel giver presseomtaler et længere liv efter det har været bragt i de etablerede medier, som en årsag til 2020-resultatet.

Ifølge regnskabet beskæftigede Help PR i gennemsnit 17 i 2020, mens antallet i 2019 var 18.