Alt for mange danske virksomheder kæmper fortsat med at få styr på deres content marketing strategi. 

Det er en af de interessante pointer, der kan trækkes ud af rapporten ”Content Marketing i Danmark 2019”, som bureauet Brand Movers har udarbejdet i samarbejde med Dansk Markedsføring på baggrund af input fra 464 marketingprofessionelle. 

– Det er fortsat hele 27 procent af de adspurgte, der slet ikke har en content marketing-strategi. Hertil kommer, at 44 procent godt nok har en, men ikke har fældet den ned på skrift, fortæller Jesper Laursen, CEO i Brand Movers. 

Hvad betyder det? 

– Det medfører, at mange virksomheder ikke får det fulde udbytte af deres content marketing-indsatser, da det er dem med en klar og nedskrevet strategi, som får klart mest ud af disciplinen, siger Jesper Laursen. 

Et milliardmarked? 

Det fremgår også af svarene i rapporten, som bl.a. viser, at de virksomheder, der har en klar strategi, er meget bedre til at måle effekten af de content marketing-indsatser, der trækker større og større dele af marketingbudgetterne til sig i disse år. 

Hvor mange marketing-kroner, der rent faktisk bruges på content marketing herhjemme er uklart, men tager man udgangspunkt i MyResearchs seneste CMO Trendanalyse, hvor de samlede danske marketingbudgetter spås at lande på godt 35 milliarder kroner, og sammenholder dette med svarene i Brand Movers kortlægning af det danske content marketing-landskab, kan man få et fingerpeg. 

Heraf fremgår det, at mellem knap 25 procent af de adspurgte forventer at bruge mellem 10 og 24 procent og op til ni procent af dem hele 34,6 procent af det samlede marketingbudget på content marketing-indsatser. 

Dertil kommer, at 39 procent af de adspurgte regner med at budgettere mere til content marketing end forrige år, hvor 37 procent af de adspurgte gav udtryk for det samme. Det er med andre ord tale om et milliardmarked i vækst. 

Den svære ROI 

Og hvor gode er de marketing- professionelle så til at måle effekten af deres content marketing-indsatser?

Rapporten viser, at knap 38 procent betegner sig selv som dårlige, 20 procent som hverken gode eller dårlige, 30 procent som gode, mens godt syv procent slet ikke måler og de sidste fire procent ikke ved, om de gør det. 

– Det er tankevækkende, men det ér, som det også fremgår af rapporten, muligt for dem, der har arbejdet med disciplinen i mange år at måle effekten ret præcist, siger Jesper Laursen. 

Video og marketing automation på agendaen 

Rapporten viser også, at brug af marketing automation-værktøjer – såsom Mail Chimp, HubSpot og Marketo – i content marketing-sammenhæng forventes af vokse kraftigt i 2019. 

– De marketingansvarlige er blevet meget klarere på fordelene og strategien ved at anvende marketing automation. Det kan bl.a. være med til at sikre en mere effektiv spredning af det gode indhold, siger Jesper Laursen. 

Retter man blikket mod hvad content marketing-budgettet forventes at blive brugt på i 2019, så topper produktion af videoer listen, viser rapporten. 

– Der er ingen tvivl om at videoindhold fortsat er det, der rykker. Det gælder uanset, om det er de helt korte på seks sekunder eller de lange på flere minutter. Gode videoer engagerer brugerne, og det er jo i bund og grund det, god content marketing skal gøre, slutter Jesper Laursen fra Brand Movers.