GroupM Danmark introducerer nu en ny familiepolitik, hvor der bl,a. indføres ens barselsvilkår uanset køn, familiekonstellation eller tilhørsforhold til barnet.

Det oplyser mediebureauet i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at målet er at “skabe optimale rammer for et bæredygtigt familie- og arbejdsliv.”

Den nye familiepolitik skal tage livtag med især tre udfordringer, skriver bureauet:

“Vores branche har ikke ligefrem ligget i front, når det gælder barselsregler og familiepolitik. Det gør vi radikalt op med, og sætter forhåbentligt en ny standard for hele branchen. Vi fjerner de forældede forestillinger om familiekonstellationer og skaber ensartethed på tværs af biologi, sociale relationer og køn,” siger GroupM CEO Jonas Hemmingsen i meddelelsen og tilføjer:

“Og så eliminerer vi de negative konsekvenser for kvinder på barsel. Det gælder for eksempel lavere pensionsopsparing og dårlig balance mellem arbejde og privatliv”,

Rekruttere og fastholde

Ved at “tage bedre højde for den enkeltes livsfaser og forskellige familiekonstellationer” vil GroupM bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsliv, og dermed både fastholde eksisterende og tiltrække nye dygtige medarbejdere.

Her er GroupM Danmarks nye familiepolitik

Kønsneutralitet: Køn er uden betydning. En barselstager er enten “Første barselstager” eller “Anden barselstager”
Diversitet: Vilkårene rummer alle familier. Også dem med andre konstellationer end mor og far og egne børn
Lige rettigheder for adoptanter: Adoptanter er ligestillet med biologiske forældre samme vilkår
Pension under hele barslen: Både under perioden med fuld løn, men også når den barslende er på barselsdagpenge. Normen er pension i fuldløn-perioden
4 ugers barsel for anden barselstager. Normen er 2 uger
Nedsat tid efter barsel med fuld løn i perioden
Omsorgsdage med fuld løn for alle
Sorgorlov med fuld løn. Normen er dagpengesats i orlovsperioden
GroupM tilbyder også barselsnetværk internt i gruppen samt flere familiearrangementer, særlige kontormøbler, fokusrum, m.v.

Mange nye forældre skifter nemlig arbejde kort tid efter barsel, viser erfaringen..

“Med de nye regler gives alle typer forældre og familier de samme fair og lige vilkår. Det gælder, uanset om de er LGBTQI+ forældre, adoptanter eller en forælder, der ikke bor fast sammen med barnet,” hedder det i meddelelsen. 

De nye regler omfatter også vilkår for pension.

”Selvom vores folkevalgte forsøger at skabe lighed i barselsperioderne, så er det fortsat sådan, at kvinderne afholder mest barsel. Og da minimumskravet i dag kun er betaling af pension under lønperioden, står kvinderne ofte tilbage med en mindre pensionsopsparing. Vi blander os ikke i beslutningen om hvem, der holder barsel, men sikrer med vores nye regler samme økonomiske vilkår for den barslende”, siger Jonas Hemmingsen. 

Nemmere at vende tilbage

De nye regler siger ligeledes mod at gøre det nemmere for forældre at vende tilbage på arbejde efter endt barsel.

I GroupM oplever man for ofte, oplyses det, at forældre efter endt barsel alt for hurtigt forlader gruppen igen. 

En intern undersøgelse viser, at frafaldet bl.a. skyldes manglende fleksibilitetsmuligheder i arbejdstider, for dårlige onboardingprocesser ved tilbagekomst, el.lign. 

“Med et nyt familiemedlem kan mange have behov for at være mere hjemme i perioden efter barslen eller måske bare en mere fleksibel arbejdsdag. Derfor kan det være af stor betydning for mange, hvis de ikke skal vende tilbage til en fuld arbejdsuge efter endt barsel. Undersøgelser viser også, at forældre typisk er langt mere effektive og produktive i arbejdet, når de vender tilbage fra barsel, så vi er overbeviste om, at det også økonomisk kan svare sig”, siger Jonas Hemmingsen.