Danske Reklamebureauers Brancheforening, DRB, bliver muligvis “holdingselskab“ for en række undergrupperinger, der spænder fra webbureauer over media- og fullservicebureauer til dfialogmarkedsføringsbureauer. Det kan blive konsekvensen af et forslag, som Grey Communications Groups magtfulde koncernchef Hans Gundesen har stillet DRBs bestyrelse. Forslaget skal behandles på DRBs bestyrelsesseminar i maj, og Hans Gundesen, selv tidligere medlem af DRBs bestyrelse, er inviteret med for at uddybe sine synspunkter. Selv har Hans Gundesen “ingen kommentarer til indholdet af de breve, jeg måtte have sendt til DRB“
– Jeg betragter diskussionen som “et internt anliggende“, og mener derfor, at det ikke vil være rigtigt af mig at drøfte indholdet af mine breve til DRB offentligt, siger Hans Gundesen.
Formanden for DRB, direktør Bjarne Egedal, BBDO, “har ikke de store kommentarer til, hvad vi skal drøfte på bestyrelsesseminaret“.
– Det forholder sig sådan, at vi i dag rent faktisk har en række udvalg, der varetager de enkelte grupperingers interesser, og om det så skal være på den måde eller på en ny, er jo så det, vi skal tale om. Det gør vi faktisk hvert år. DRB er jo en dynamisk forening.
DRBs direktør Finn Kern kan bekræfte, at “Hans Gundesens brev har givet stødet til diskussionen om DRBs fremtidige organisation, og at vi vil drøfte emnet på bestyrelses-seminaret“.
Han understreger, at omstændighederne ved forslaget er helt udramatiske.
– Mig bekendt har vi ikke medlemmer, der er stærkt utilfredse med foreningen, og den seneste undersøgelse af medlemstilfredsheden peger bestemt heller ikke den vej. Jeg ønsker ikke at kommentere, hvilke organisatoriske eller økonomiske konsekvenser, forslaget måtte få, hvis det bliver gennemført. Vi er pt. ni medarbejdere, der alle har rigeligt at gøre, og om vi i givet fald har de nødvendige ressourcer vil jeg ikke sige noget om, før tingene er mere konkrete.
Bestyrelsesmedlem i DRB, CIA/MediaCentralens adm. direktør Flemming Vennekilde, siger, at “vi har i bestyrelsen fået en henvendelse fra Hans Gundesen, GCG, om DRBs organisation og den har vi behandlet positivt. Det er baggrunden for, at vi har bedt Hans Gundesen om at uddybe sine synspunkter“.
– DRB er en levende forening, og det er bestyrelsens opgave at sørge for, at den også er rettet ind mod fremtiden. Når et medlem som Hans Gundesen, der jo gennem GCG repræsenterer stort set alle bureautyper i branchen, kommer med et forslag, lytter vi hellere end gerne.

HELE BRANCHEN MED
DRB-bestyrelsesmedlemmet, adm. direktør Preben Christensen, Createam Advertising, siger, at han personligt mener, at DRB skal varetage hele kommunikationsbranchens interesser.
– Der kommer jo nye typer virksomheder til, ligesom der sker en brancheglidning, og det vil styrke DRB, hvis vi kunne repræsentere alle de interesser, der er involveret i kommunikation. Vi skal have de nye webbureauer med, en række af de traditionelle designvirksomheder laver nu også bl.a. annoncer, informationsaviser og brochurer, og nogle af PR-bureauerne udfører også opgaver, der tidligere lå hos reklamebureauerne. Men jeg vil da gerne understrege, at vi har en række velfungerende udvalg, der varetager specifikke interesser. Det rækker muligvis også i fremtiden.
– Der er her – som i så mange andre ting – 1.000 problemer og muligheder i forslaget. Personligt har jeg endnu ikke gjort min stilling klar, siger Scan-ads adm. direktør Claus Herluf, med i DRBs bestyrelse. Han mener, det er en fordel, at emnet er lagt ud i så god tid, at bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at vende det i deres bagland.
Mediabureauerne gjorde i en vis udstrækning fælles front, da forhandlingerne om den ny samhandelsaftale mellem DRB, Danske Dagblades Forening og Dansk Magasinpresses Udgiverforening stod på.

FLERE MEDLEMMER
– Der kan være en ide i at gennemføre en opsplitning af de forskellige interesser, der er repræsenteret i DRB. Formålet må i givet fald være offensivt at styrke DRB og der igennem sikre, at de enkelte medlemmer får større udbytte af medlemskabet. Efter min vurdering vil det ikke nødvendigvis blive dyrere, fordi DRB vil være mere attraktiv for en række af de bureauer, der i dag ikke er medlemmer, siger adm. direktør Jens Wittrup Willumsen, Mediacom Danmark.
Adm. direktør Morten Christiansen, Carat Danmark, siger, at han kan se en fordel i, at man – som tilfældet har været i den svenske søsterorganisation – gør DRB til “holdingselskab“ for en række undergrupperinger.
– Men man skal naturligvis finde ud af, om de givne fordele, økonomien og et eventuelt vækstpotentiale i medlenmsskaren hænger sammen, siger Morten Christiansen.