De nye retningslinier om god markedsføringsskik på teleområdet skal sikre forbrugerne klar information om priser og aftalevilkår for køb af teleudstyr og teletjenester samt bedre kundeservice.
Blandt de mange ændringer er en forpligtelse for teleselskaberne til at annoncere med den samlede minimumspris for forbrugeren – inklusive alle væsentlige udgifter – ved køb af et teleprodukt. Det duer altså ikke at annoncere med en mobiltelefon til én krone uden klart at oplyse, hvilke abonnementsudgifter og gebyrer der er knyttet til købet.
Retningslinierne er et resultat af konstruktive forhandlinger mellem Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Handel & Service, HTS (Handel, Transport og Serviceerhvervene), Dansk Industri (ITEK) og IT-Brancheforeningen, BFE (Brancheorganisationen for Forbruger Elektronik). IT- og Telestyrelsen og Konkurrencestyrelsen har været med på sidelinien for at kompetencefordelingen mellem de tre myndigheder er afklaret.
Gennem det seneste år har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra teleselskaberne og Forbrugerombudsmanden grundigt forberedt forhandlingsoplægget.
– Jeg er meget tilfreds med, at denne nye arbejdsform har båret frugt, siger Forbrugerombudsmand Hagen Jørgensen. Det giver en forventning om, at der bliver en gnidningsfri overgang til prisgennemsigtighed, færre ubehagelige overraskelser for forbrugerne og færre klagesager.
Retningslinierne træder i kraft den 1. april 2005 og kan ses på forbrug.dk.