Fra MAPP Centret på Handelshøjskolen i Århus er der i de seneste måneder udsendt ikke mindre end 5 nye working papers, som især kan have interesse for de marketingfolk, der arbejder i fødevarebranchen eller som har fødevarevirksomheder som klienter.
Tre af disse papers handler om functional foods eller gen-modificerede fødevarer. Derudover behandler et working paper brugen af markedsinformation i produktudviklingen og et andet segmentering af industrielle markeder for fødevarer.

WORKING PAPER NO 58: THE USE OF MARKET INFORMATION IN FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
En undersøgelse af brugen af markedsinformation i fødevare-produktudviklingen blandt virksomheder i New Zealand og i Danmark viser, at fødevarevirksomhederne i New Zealand har større succes med deres produktlanceringer end danske fødevarevirksomheder. Blandt de succesfulde virksomheder i de to lande blev der fundet en signifikant forskel i opfattelsen af markedsanalyse som en nyttig faktor i produktudviklingen. Succes-virksomhederne i New Zealand fandt denne faktor meget mere nyttig, end de succesrige danske virksomheder. Dette resultat, sammenholdt med den kendsgerning, at konkurrencen på de markeder, hvor de new zealandske virksomheder opererer, er meget kraftig, indikerer at de new zealandske fødevarevirksomheder er bedre forberedt til den international konkurrence end danske virksomheder. Det pågældende working paper er udarbejdet af Hans Jørn Juhl, Kai Kristensen og Peder Østergaard, Handelshøjskolen i Århus og David Buisson og Tony Garret, University of Otago, New Zealand.

WORKING PAPER NO 54: SEGMENTATION OF THE INDUSTRIAL MARKET FOR FOOD COMMODITIES
En conjoint-analyse vedr. køb af vegetabilsk olie i fedt- og mayonnaise industrien i Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz og Storbritannien viser, at prisparameteren i alle tilfælde har en stor betydning, men at det er muligt at identificere segmenter af virksomheder som har forskellige præferencer m.h.t. produktvarianter og leverandørservice. Undersøgelsen er gennemført af Tino Bech-Larsen og Hans Skytte, Handelshøjskolen i Århus.

SKEPTISKE FORBRUGERE
Working paper no 55: Functional Foods: Consumer Perceptions in Denmark and England.
Working paper no 57: Communicating the Risks and Benefits of Genetically Engineered Food Products to the Public.
Working paper no 59: Consumers’ Cognitions with regard to Genetically Modified Foods.
De tre working papers giver et samlet indtryk af, at man i fødevareindustrien ser et stort potentiale i Functional Foods og gen-modificerede fødevarer, men at især de danske forbrugere er skeptiske overfor disse nye fødevarer. Der foreligger derfor en stor kommunikationsopgave i at overbevise forbrugerne om fordelene ved functional foods og gen-modificerede fødevarer.
Working paper no 54 er udarbejdet af Morten Sune Jonas, Sigma A/S og Suzanne C. Beckmann, Handelshøjskolen i København. Working paper no 57 er udarbejdet af diverse forskere ved Universitet i Potsdam, medens working paper no 59 er udarbejdet af Lone Bredahl, Handelshøjskolen i Århus.
Alle working papers fra MAPP Centret kan downloades fra www.mapp.hha.dk eller rekvireres på tlf. 89 48 64 87.