At lave nyheder på nettet giver mange brugere, men det er dyrt at lave og man kan alligevel ikke være først med nyheder, når man skal hamle op med de flere hundrede journalister på aviserne. Hos World Online har man erkendt den situation og lancerer derfor i stedet en nyhedsportal på nettet, hvor man samler nyheder ved at linke til andre nyhedssites.
– Der er to grunde til at læse nyheder. Fordi man vil vide, om der er sket noget eller fordi man ved, at der sket noget og vil have de seneste nyheder. Typisk tjekker folk to-tre sites, for at få det overblik. Med nyhedstjenesten ‘World Radar’ vil vi forsøge at give folk et totalt overblik over nyhedsstrømmen , siger Claus Sølvsteen, chefredaktør for World Onlines aktiviteter på den danske del af internettet. World Radar, der gik i luften i begyndelsen af ugen i et samarbejde med medieovervågningstjenesten Infopaq, vil indeholde nyheder om indland, udland, sport og IT og vil blive drevet af fire mand på vagtskift.