I efteråret blev det offentliggjort, at PS Communication er blandt de 10 bureauer, Københavns Kommune vil benytte til offentlige kampagner. Siden vandt bureauet et omfattende udbud om elbiler i Øresundsregionen, et samarbejde mellem Københavns Kommune, Region Skåne og Region Hovedstaden.

Nu har PS så vundet endnu et offentligt udbud.

Denne gang gælder det Miljøministeriet og en informationskampagne, som skal gøre borgerne opmærksomme på deres ret til skrotningsgodtgørelse på 1.500 kr. uanset bilens skrotningsværdi samt pligt til at aflevere deres skrotbiler til en registreret og godkendt autoophugger.

Kontrakten med Miljøministeriet er 2-årig med mulighed for forlængelse i 2 år.

Formålet med skrotkampagnen er at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering af udtjente biler samt genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i de udtjente biler. Målgruppen for informationskampagnen er som udgangspunkt alle borgere/hustande i Danmark.

Imidlertid skal kampagnen indledes med en forstærket indsats rettet mod målgruppen ”18-35-årige med en kort uddannelse”, eftersom denne gruppe ofte er ejere af køretøjer af ældre dato, og det er denne målgruppe, som vurderes at have det laveste kendskab til skrotningspræmien.