Den danske DDB Needham-gruppe er nu med i forreste frontlinje, når det gælder bureau-verdenens internet-udvikling. Det er konsekvensen af en fusion mellem det Needham-ejede internet-bureu e-scape og dialog-markedsføringsbureauet Generator.
– DDB Needham har truffet en strategisk beslutning om at etablere et nyt netværk, som i første omgang skal være europæisk – i anden omgang globalt. Frankrig, England og Danmark er de drivende kræfter i etableringen, og jeg har selv sammen med en franskmand, englænder og overordnet Needham-chef været med til at udforme konceptet. Fusionen skal geare os til her i Danmark at være med centralt i udviklingen, og vi har fornylig præsenteret den på et gruppe-møde i New York, hvor der var meget stor opmærksomhed omkring vores koncept, siger adm. dir. Johnny Henriksen, Rapp Collins, der har været ansvarlig for projektet i DDB Needham Gruppen.
Det fulde perspektiv for det nye danske bureau er stort men umuligt at definere præcist.
– Men der er ingen tvivl om, at vi allerede nu har en væsentlig større rolle end normalt for et dansk bureau, og at vi får mulighed for at være langt mere centralt involveret i de internationale strategier end normalt. I DDB Needham ved man godt, at det buldrer på området i Norden, og at man derfor skal holde øje med denne region, siger Johnny Henriksen.
Fusionen får desuden den konsekvens, at e-scapes adm. dir. Sverre Riis Christensen, forlader bureauet.
– Det er ganske enkelt en konsekvens af fusionen. vi har tilbudt ham en anden funktion i Gruppen, men den har han takket nej til, siger Johnny Henriksen.
– Det hele er gået meget stærkt, og derfor er mulighederne stadig meget åbne. Men jeg har en stor interesse i internet og digital økonomi, og satser derfor på fortsat at bruge min marketing-baggrund på dette område, siger Sverre Riis Christensen.

KOMPETENCE-FUSION
Det nye bureau, som i første omgang lyder navnet e-scape & Generator, får en ledelse bestående af Finn Overgaard (adm. dir.), Tomas Gorrisen og Jørgen Meyer. Udgangspunktet er 50 medarbejdere, men allerede i løbet af 10 måneder forventes der at være 70-80 medarbejdere med en bruttoavance på 45-50 mio. kr.
Grundfilosofien i fusionen handler om konvergens mellem forskellige kompetencer – noget som der snakkes meget om i alle grene af bureau-verdenen – lige fra egentlige net-bureauer til mere konsulent-orienterede firmaer som Icon Medialab og Framfab.
– Der er for mig ingen tvivl om, at vi rider med på en ny bølge. Det fik jeg bl.a. bekræftet på møderne i New York. Det er rigtigt, at der er mange, der fokuserer på fusionen af kompetencer, men jeg mener, det er første gang, der er nogen, der sætter handling bag, siger Johnny Henriksen og tilføjer:
– Det er næste fase i udviklingen af nettet, vi er igang med. I denne fase bliver nettet en integreret del af virksomhedernes forretningsgrundlag, og her bliver den praktiske indgang til Customer Relationship Management og dialog ekstrem vigtig. Nettet er jo i bund og grund et one-to-one medie. Generator får adgang til den teknologiske ekspertise og e-scape får adgang til dialog-ekspertise og derved bliver det nye bureau rustet til både at kunne tilbyde en kreativ strategi og en kreativ løsning.